+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Tolerans Yasası, Optimum ve Sınırlayıcı Faktör Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Tolerans Yasası, Optimum ve Sınırlayıcı Faktör Kavramı
  Tolerans Yasası

  : Minimum Yasası, sadece canlı varlıkların yaşamı için gerekli belli maddelere değil, aynı zamanda diğer tüm ekolojik faktörlere ve hatta bunların alt sınırı için olduğu kadar üst sınırı içinde uygulanabilir. Buna göre tüm canlılar içerisinde optimum alanında bulunduğu çeşitli ekolojik faktörlerin çeşitli düzeylerdeki etkileri altındadırlar. Diğer bir deyişle, canlı varlıklar optimum sınırın her iki yanında bulunan maksimum ve minimum sınırlar arasında kalan Tolerans Alanında çevresel faktörlere toleransları sayesinde yaşamlarını devam ettirirler. Organizmaların tolerans alanı ve dolayısıyla ekolojik tolerans sınırı türden türe değiştiği gibi ortam koşullarına bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, alabalık yumurtasının sıcaklığa toleransı dar olduğu halde, kurbağa yumurtalarınınki daha fazladır.
  Canlıların tolerans alanları içinde en iyi gelişebildikleri ve en yüksek düzeyde ürün verdikleri özel bir alan mevcuttur. Bu alana Optimum Alan; bu alanı belirleyen çevresel faktörlere de Optimum Faktörler denir.

  Canlıların yaşamını ve gelişimini sağlayan çevresel faktörler her zaman optimum düzeyde bulunmazlar. Bazen bu faktörlerden birinin veya birkaçının şiddeti optimumdan uzaklaşabilir. Yani bir çevresel faktör bulunmadığında veya aşırı bulunduğunda yaşamı sınırlayıcı bir özellik kazanır. Bir canlının dayanabildiği, ancak yaşamını güçlükle sürdürebildiği en elverişsiz durumdaki faktör veya faktörlere Sınırlayıcı Faktör adı verilir. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Tolerans yasası denilen şey dünyada yaşayan canlılar ve tüm varlıklarının hakkını korumakla görevli olan bir yasa dır diye biliriz.
+ Yorum Gönder


tolerans yasası nedir,  tolerans alanı,  Tolerans yasasi ve minumum yasasi,  tölerans kanunu nedir,  tölerans kanunu nedir minimum yasası