+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Türk Halk Edebiyatında Destan Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Halk Edebiyatında Destan Nedir
  türk halk edebiyatında destan nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türk Halk Edebiyatında Destan Hakkında Bilgi


  Türk Halk Edebiyatında Destan.jpg

  Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.

+ Yorum Gönder