+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Elementler Nerelerde Bulunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Elementler Nerelerde Bulunur
  Elementler Nerelerde Bulunur

  Elementler Nerelerde Bulunur.jpg

  Elementler


  Aynı cins atomlardan oluşurlar. Yasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar, çünkü tek cins atom bulundururlar. Belirli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vardır. Saf maddedirler. Homojendirler. Üç sınıfta incelenirler: metaller, ameteller ve soygazlar. Örnekler: Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb.

  Özellikleri
  Homojen yapıda saf maddelerdir
  En küçük yapı taşları atomlardır
  Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır (Bazı metaller hariç)
  Öz kütleleri sabittir
  Sembollerle gösterilirler
  Fiziksel veya kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar
  Homojendirler
  Belirli koşullarda hâl değiştirirken sıcaklıkları ve yoğunlukları sabittir


  Altın - Au

  Yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir elementtir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.Kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz.Saf haldeyken çok yumuşaktır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en değerli metallerden sayılmıştır.

  Aluminyum - Al

  Gümüş renkte sünek bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir.

  Argon - Ar

  Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy elementlerdendir. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın olarak kullanılır. Dünya atmosferinde %1 den az oranda bulunmaktadır. Yüksek kararlılığı olan kimyasal element renksiz, kokusuz, tatsız ve toksit değildir hem sıvı hem gaz fazı için.


  Arsenik - As
  Arsenik ve arsenik içeren mineraller ısıtıldıkları zaman süblimleşirler (katı halden sıvı hale geçmeksizin gaz hale geçmek).
  Şehir şebekesine verilen sularda sağlık açısından üst limit olarak belirlenen arsenik miktarının 50 ppb (mikrogram / litre) den 10 ppb ye düşürülmesinden sonra arsenik giderimi büyük önem kazanmıştır. zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metodlar ile çöktürülmektedir.

  Azot - N

  Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularda bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

  Bakır - Cu

  Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi iletir ve
  Endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapar.

  Bor - B

  Hafif yapı malzemeleri, toksik olmayan böcek ilaçları, koruyucular ve kimyasal sentez bileşiklerinde kullanılır. Bor bitki gelişmesi için gerekli bir madde iken, yüksek konsantrasyonda bor içeren toprak bitkiler için toksik olabilir. Canlı vucudunda çok az bulunan borun, farelerin ve diğer memelilerin sağlıklı yaşamasında rolü olduğu sanılmaktadır.

  Civa - Hg

  Cıva, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Bunlar, elementel cıva, inorganik ve organik cıva bileşikleri şeklindedir. Cıva, zehirli ve pahalı bir elementtir. Cıva uçucu bir element olduğundan oda sıcaklığında sürekli buharlaşır. Buharlaştığı ortamda zehirli etki yapar. Herhangi bir yüzeye cıva döküldüğü zaman üzerine toz kükürt serpilmesi gerekir. Sonrasında oluşan karışımın da temizlenirken dikkat edilmesi gerekmektedir.

  Çinko - Zn

  Çinko mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C'de şekillendirilebilir. Galvanizlemede kullanılır.

  Demir - Fe

  Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir ve birçok alanda kullanılmaktadır. Büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Altın Elementi Nerelerde Kullanılır

  Madeni para yapımında, kuyumculukta, dekorasyonda ve diş hekimliğinde kullanılır. Durağan olması ve kızılötesi ışığı iyi yansıtması nedeniyle, uzay uydularında kaplama maddesi olarak kullanılır. Kolay işlenebilirliği nedeniyle, elektronik endüstrisinde de kullanımı vardır.


+ Yorum Gönder


elementler nerelerde bulunur