+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Asitler Ve Bazlar Tablosu - Asitlerin Özellikleri - Tuzların Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Asitler Ve Bazlar Tablosu - Asitlerin Özellikleri - Tuzların Özellikleri

  Asitlerin özellikleri

  asitler-ve-bazlar-tablosu.jpg

  Sulu çözeltileri elektirik akımını iletir.
  PH cetvelinde 0 - 7 arasındadır.
  Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
  Metallerle tepkimeye girerek tuz+H2 çıkartırlar.
  Suda çözündükleri zamanki iyonlaşma miktarlarına göre:
  Kuvvetli (tamamen iyonlaşan)asitler (örn:HCl)
  Zayıf (tamamen iyonlaşamayan) asitler (örn:CH3COOH) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  asit hastalıgı nitro karbon denilen meddeden oluşur
  Elektrolitler grubunun bir üyesidir.
  Tatları ekşidir.
  Baz
  Baz, suda iyonlaştıklarında ortama OH- (hidroksit) iyonu ve elektron çifti verebilen maddelere verilen isimdir.

  Genel özellikleri
  Sulu çözeltilerinde OH-iyonu verirler.
  Tatları acıdır.
  Sudaki çözeltileri elektriği iletir.
  PH cetvelinde 7 ile 14 arasındadır.
  Turnusol kağıdını kırmızı renkten mavi renge çevirirler.
  Amfoter metallerle H2 gazı açığa çıkarırlar.
  Ele kayganlık hissi verir.
  Suda iyonlaşabilirler.
  Asit ile tepkimeye girdiğinde(eşit hacim ve molde) tuz ve su oluşur
  Sulu çözeltileri elektriği iletir.

  Tuzların Özellikleri:


  Asit ve bazlarda olduğu gibi tuzlar da çözeltilerinde iyonlaşarak elektrik akımını iletirler.

  Tuzların iyonlaşması sonucu hidrojen (H+) ya da hidroksit (OH-) ortaya çıkmaz.

  H+ ve OH- iyonları asit-baz tepkimesinde suya dönüşmüştür.

  Tuzlu su iletken iken saf su iletken değildir.

  Asit-baz dengesizlikleri, kendileri bir patoloji olmaktan çok altta yatan ciddi patolojilerin göstergesidirler. Arteryel kan gazı analizleri respiratuar ya da metabolik hastalığı bulunan hastaların tanısının konulmasında ve hastalığın tedavisinin izlenmesinde yarar sağlamaktadırlar. Bununla birlikte kan gazı analizinin sonuçlarının hastanın klinik durumu ile birlikte değerlendirilmesi zorunludur. Yine de sadece ekstrasellüler sıvıyı ölçebildiğimiz, intrasellüler sıvıdaki pH ve gaz basınçlarını bilemediğimiz için sınırlı bilgi verebilen bir izlem tipi olmaktadır.

  Pek çok durumda kan gazı sonuçlarının yorumlanması klinisyene güç gelebilir. Kan gazlarının temel özelliklerinin bilinmesi ve yorumlamanın adım adım yapılması durumunda bu güçlük ortadan kalkacaktır.

  Fiziksel özellikler

  pH, H+ iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. pH= 7.0 iken H+ iyon konsantrasyonu 10-7 veya 1/107’dir. Bu pH değeri, H+ ve OH- konsantrasyonları birbirine eşit olduğundan nötral pH’dır:

  H2O <=> H+ + OH-

  pH= 1.00 olduğunda, H+ konsantrasyonu 10-1 veya 1/10’dur. Bu asit, çok güçlü bir asittir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturmakta ve günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit bulunmaktadır. Bazlar ise asitler gibi tehlikeli maddelerdir ve Sulu çözeltilerin de hidroksit iyonu bulunduran maddelere baz denmektedir.
+ Yorum Gönder


asitler bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz,  asitlerin özellikleri tablo,  asitler bazlar ve tuzların özellikleri tablo halinde,  asitler bazlar ve tuzlar özellikleri tablo ,  asit bazlar ve tuzların özellikleri tablo halinde,  asitler bazlar ve tuzların özellikleri tablosu