+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Emmanuel Mounier Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Emmanuel Mounier Kimdir
  Emmanuel Mounier genel bilgileri

  Emmanuel Mounier.jpg


  E. Mounier
  Mounier’nin kişiselciliği felsefe sözlüğünde “ Personalizmi, kişioğlunun maddi zorunluluklar ve onun tinsel gelişimini engelleyen kolektif aygıtlar karşısındaki önceliğini kabul eden öğreti diye tanımlayan, modern çağın yeni hümanizminin birey/kişi karşıtlığına dayanmak durumunda olduğunu söyleyen Mounier’nin, maddi baskılar ve materyalist bir hayat tarzının köleleştirdiği insana yabancı ve aykırı kimi teoriler karşısında kişiyi ve kişiliği öne çıkartan öğretisi” olarak tanımlanıyor.( Cevizci, A. Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yay, İstanbul 2000 )  Tarihi açıdan personalizm Descartes’e ve onun ünlü, “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözüne çok şeyler borçludur. Hatta personalizmin kökleri, insanı her şeyin ölçüsü ( panton krematon metron antropos) kabul eden Protogoras’a ve insanı düşüncesinin merkezi yapan St.Augustin’e kadar uzatılabilir. ( Bk. Mayer, F. Yirminci Asırda Felsefe,s.31)  E.Mounier Personalizmini ( Kişiselciliğini)Hazırlayan Düşünce Sistemleri  Çağımıza hakim olan iki büyük düşünce sistemlerinden biri Marksizim, diğeri ise egzistansiyalizmdir. Bu iki sistemden sonra, günümüze kadar ortaya atılan bütün felsefi akımlar az veya çok bunların etkisinde kalmış ve hatta bunların birisinden kaynaklanmıştır. Mounier personalizmi de böyledir.
 2. Zahra
  Üye

  Fransız bir Filozof olan Mounier, Personalist Hareketinin kurucusu ve önderlerindendir. Eğitimini Berlinde görmüş ve Kişiselcilik onun ana erdemidir. Nazilerin Yahudilere yaptığı işkencelere Papanın sessiz kalmasını eleştirmiş ve Papa Tarafından cezalandırılmıştır.
+ Yorum Gönder