+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Tanzimat Dönemi'nde Yapılan Yenilikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tanzimat Dönemi'nde Yapılan Yenilikler
  Tanzimat (1839 -1876) Dönemi'nde Yapılan Yenilikler

  Tanzimat, "düzenlemeler" anlamında kullanılan bir terimdir. 1839'dan sonra meşrutiyetin ilanına kadarki yeniliklere bu ad verilmiştir. Bu dönemde;
  İlk kâğıt para (Kaime) basıldı. İlk banka kuruldu (Bank-ı Dersaadet).
  İlk dış borç (İngiltere'den) alındı (Kırım Savaşı sırasında - 1854). İlk Arazi Kanunnamesi çıkarıldı. İlk Vilayet Nizamnamesi hazırlandı. Kız çocuklarına eğitim hakkı tanındı. Cizye ve haraç kaldırıldı. Muallim ve Maarif Mektepleri açıldı. Kız liseleri, meslek okulları açıldı. Mecelle (Osmanlı Medeni Kanunu) hazırlandı. Azınlık ve yabancı okulları kuruldu. 18751e Adalet Fermanı yayınlandı. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Tanzimat döneminde yani düzenlemeler döneminde kağıt para basıldı,ilk dış borçlanmayı İngiltereden alındı.
+ Yorum Gönder