+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Dünya Savaşı'nın Sonuçları Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Dünya Savaşı'nın Sonuçları Hakkında Yazı
  Dünya Savaşı'nın Sonuçları

  1919'dan itibaren dünyada yeni bir yapılanma olmuştur. Yeni ülkeler kurulmuştur: Eski Rus toprakları üzerinde Estonya, Litvanya ve Leton-ya devletleri kurulmuştur. Alman topraklarının bir kısmında kuzeyde Baltık Denizi'ne çıkan Polonya kurulmuştur. Balkanlar'daki Slavları Sırbistan'ın etrafında toplayan Yugoslavya kurulmuştur. Orta Avrupa'da Çeklerle Slovakları bir araya getiren Çekoslavakya kurulmuştur.

  Bu devletlerin kuruluşunda her ne kadar VVil-son'un "Milliyet Prensibi" ortaya atılsa da aslında bu prensibe uyulmamıştır. Örneğin Polonya'nın kuzeyinde Almanlar çoğunluktaydı. Yine Çekosla-vakya'ya bırakılan Bohemya'da çoğunluğu Almanlar oluşturuyordu. Avusturya'yı oluşturan tek halk Almanlar olmasına rağmen Avusturya'nın Almanya'yla birleşmesi şiddetle önlenmişti.
  Avrupa'daki bu devletlerin dışında Osmanlı Devleti'nin Türkleri, Türkiye'yi kurmuşlardır.

  Çok uluslu devletler yıkılmıştır: Savaşa imparatorluk olarak giren Avusturya - Macaristan ve Osmanlı devletleri yıkılmıştır.
  Cumhuriyet rejimleri kurulmuştur: Türkiye'de, Avusturya'da, Macaristan'da cumhuriyet rejimleri benimsenmiştir. Bunda hanedancı düşüncenin milletleri götürdüğü karanlık nokta etkili olmuştur.

  Irkçı düşünceler gündeme gelmiştir: Almanya'da, İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da faşist, Rusya'da komünist partiler iktidara gelmiştir.

  Sömürgecilik mandacılığa dönüşmüştür: "Zaman sınırı olmadan, uluslararası kamuoyunun bir devlete, henüz daha bağımsızlığa hazır olmadığı düşünülen ülkeyi yönetme hakkı vermesi" anlamına gelen mandacılık galip devletlerin en önemli kozu olmuştur. Afrika ve Asya ülkeleri uzun bir dönem daha bu şekilde sömürülmeye devam edilmiştir.

  Yeni örgütler kurulmuştur: Uluslararası sorunları çözmek amacıyla Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti), Alman yayılmacılığına karşı Lokarno Paktı, dünya barışını korumak amacıyla Kellog Paktı kurulmuştur. 2. Acil

  Dünya Savaşı'nın Sonuçları Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder