+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Cenaze Duasının Arapça Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cenaze Duasının Arapça Yazılışı
  cenaze duasının arapça yazılışı nedir 2. Asel
  Bayan Üye


  Cenaze Duasının Arapça

  Allahümmağfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagîrina ve kebîrinâ. Allahümme men ahyeytehü (ahyeytehâ) minnâ fe ahyihî (ahyihâ) alel-islâmi ve men teveffeytehü (teveffeytehâ) minnâ fe teveffehü (teveffeh) alel-îmâni ve hussa hâzel-meyyiti (hâzihil- meyyitete) bir-revhi ver-râhati vel-mağfireti ver-rıdvâni. Allahümme in kâne (kânet) muhsinen (muhsineten) fezid fî insanihî (ihsânihâ) ve in kâne (kânet) müsîen (müsîeten) fe tecâvez anhü (anhâ) ve lekkıhi (lekkıhâ) emne vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ. Allahümmec’al kabrehü (kabrehâ), ravdaten min riyadil cinâni ve lâ tec’al kabrehü (kabrehâ) hufraten min huferin-nîrâni. Rabbiğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti ve li cemi’ıl müslimîne vel-müslimâti el-ahyâ-i min hüm vel emvâti bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.


  cenaze-duas-.jpg

+ Yorum Gönder


cenaze duası arapça,  ferec duası arapça yazılışı,  cenaze duası arapça metni,  cenaze duası arapça yazılışı,  arapça cenaze duası,  cenaze duasi arapca