+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda bereket duası rızık duası kazanç duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  bereket duası rızık duası kazanç duası

  Bereket duası rızık duası kazanç duası nelerdir

  Ben yaptim hatta 41 kere okuyamadim ama genede çok etkisini gördüm ve görüyorum.
  Bu duayi her ayin ilk persembesi veya 2. persembesi gündüz (isteyen sabah namazindan itibaren)
  41 kere okuyun.Okumadan önce temiz bir kagida yazin öyle okuyun.Okuduktan sonra ticarethane
  ise ticarethanenin üstüne yoksa cüzdaniniza koyun.Ben ayrica duanin içine 7 karinca yuvasindan
  topladigim topragida duanin içine koydum.Allah simdiden kabul etsin.

  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna

  leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye saü bigayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci

  yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye`tilhacce ila

  beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü

  ricalü vennisae indi libeyi vessirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli seyin kadir

  Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kiyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve sehid ve busira lisüleymane cünüdühü minelcinni

  velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en

  tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahsirhüm ileyna hatta testerü bizaati ve yebiu

  bilme kasibi inneke ala külli seyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami

  ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni

  eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal

  efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeskürun.Allahümme esra biabdike ragbeten ila mekani ve ragbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema

  tekünü ye`ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli seyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera

  eytehü hasian mütesaddiammin hasyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun

  Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül gaybi vesse hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe

  illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü`minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi

  amma yüsrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati

  velarzi vehüvel azizül hakim.Innema emruhü iza erade seyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli seyivve ileyhi türceun
 2. Ziyaretçi

  41 günmü okunacak? 41 kere okunacak onu anladım.
+ Yorum Gönder


rızık bereket duası,  kazanc duası,  rızık ve bereket duaları,  rızık ve bereket duası,  rızık bereket duaları,  bereket ve rızık duası