+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda Dirilmek İle İlgili İbretlik Dini Hikaye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Dirilmek İle İlgili İbretlik Dini Hikaye

  Dirilmekle alakalı İslami hikaye
  Ahmed-i Nâmıkî Câmî hazretleri, Herat'ta bulunduğu sırada bir gün Abdullah-i Ensârî'nin konağına dâvet ettiler. Ahmed Câmî'nin hizmetçisi, yola çıkmaları için ayakkabılarını önüne koydu. Ahmed Câmî hazretleri;

  "Bir saat beklememiz îcâb ediyor. Bir iş var." buyurdu. Beklediler. Bir saat sonra, bir Türkmen, hanımı ve yanlarında 12 yaşlarındaki oğulları ile geldiler.

  Çocuğun babası;

  "Efendim! Allahü teâlâ bize çok mal verdi. Bundan başka çocuğumuz yoktur. Bu da âmâ olup gözleri görmemektedir. Her tarafı gezdirdik. Gitmediğimiz yer, varmadığımız doktor kalmadı. Fakat hiçbirisi çare bulamadı. Biz, siz Allahü teâlâya her ne duâ ederseniz cenâb-ı Hakkın lutfedip kabûl ettiğini biliyoruz. Eğer, çocuğumuzun göz nûruna kavuşması için duâ ederseniz çok bahtiyar oluruz. Tek gözleri açılsın, îcâb ederse bütün malımızı fedâ etmeye hazırız. İhsân ederseniz, lutfederseniz çok seviniriz. Eğer bu arzumuz yerine gelmezse, üzüntümüzden mahvoluruz." dedi.

  Ahmed Câmî hazretleri bu sözleri dinledikten sonra;

  "Nasıl olur? Ölüleri diriltmek, cild hastasını iyi etmek Îsâ aleyhisselâmın mûcizesi idi. Bu hâlde Ahmed kim olur ki, bu hastalığın tedâvisini benden istiyorsunuz?" buyurdu. Sonra ayağa kalkıp yürümeye başladı. Biraz sonra;

  "Biz ederiz biz." dedi. Orada bulunan herkes bu sözü işittiler. Fakat bir şey anlayamadılar. Bundan sonra hemen geri dönüp bir yere oturdu ve;

  "O çocukcağızı bana getirin." buyurdu. Getirdiler. İki mübârek başparmağını çocuğun iki gözüne sürüp;

  "Azîz ve celîl olan Allahü teâlânın izni ile açılın." buyurunca, çocuğun gözleri görür oldu. Bundan sonra orada bulunan ileri gelenler dediler ki:

  "Efendim, birinci defâ, ölüleri diriltmek ve cild hastalarını iyi etmek mûcizesi Îsâ aleyhisselâma âittir. Kendiniz için, bu yolda Ahmed kim olur ki? dediniz. Daha sonra da, biz ederiz biz, dediniz. Bu iki sözünüz arasındaki irtibâtı anlayamadık. İzâh buyurur musunuz?"

  Bunun üzerine Ahmed Câmî hazretleri;

  "Evvelki söz kendime âitti. Bundan başkasını diyemezdim. Ama sonradan bana şöyle ilhâm ettiler: Ey Ahmed! Ölüleri, Îsâ aleyhisselâm mı diriltti? Dilsizleri ve cild hastalarını o mu iyi etti? Biz ederiz biz. Geri dön. O çocuğun gözlerinin açılması için seni sebep kıldık. Bu söz kalbime öyle ilhâm olundu ki, ağzımdan da çıkıverdi. O söz ve fiillerin hepsi Allahü teâlâdan idi. Ahmed'i (beni) sâdece vâsıta kıldı." buyurdular.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  İnsan Allahu tealanın üstünlüğünü düşünmeden ölülerin diriltilmesine inanması zor olabilir. Fakat bu tür düşüncelere sahip olan kişiler gibi hazreti İsa zamanında da vardı bu dünyada diriltme örneği gösterilmiştir herkesin gözü önünde bir ölü diriltilmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Allahu teala neredeyse bütün peygamberlerine bir mucize bahşetmiştir. diriltme m ucizesinide hazreti isaya vermiştir. hatta hazreti isa bir gün allahın emriyle hazreti nuhun oğlu samı diriltmiştir. bunun üzerine halkı çok büyük bir şaşkınlık yaşamışlardır.
+ Yorum Gönder


ibretlik dini hikayeler,  dini ibretlik hikayeler,  ibretlik hikayeler oku,  dini hikaye oku,  dini hikayeler ibretlik,  ibretlik dini hikayeler oku