+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kimse hangi tür zamirdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kimse hangi tür zamirdir
  kimse hangi tür zamirdir 2. Asel
  Bayan Üye

  kimse hangi tür zamirdir

  kimse hangi tür zamirdir. zamirler hakkında

  Belgisiz zamirler

  Cümlede varlıkları isim, sayı, miktar ve ölçü yönünden belli belirsiz karşılayan zamirlere belgisiz zamir denir: Hepsi, kimse, tümü, herkes, hepimiz, kimisi, kimileri, kimi, biri, birisi, birileri, birkaçı, bazısı, bazıları, çoğu, birçoğu, birçokları, başkası, birazı, fazlası, bir kısmı, şey vb gibi:
  "Dünkü eğlenceye kimse gelmemiş." "Kimi rakı sever, kimi şarap." "Başkası görse, seni kesin rapor ederdi." "Bana aklı başında birisini gönder." Belgisiz zamirler bir isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler:
  "Herkesin iyiliği için böyle olması gerekiyor." (tamlayan) "Çocuklardan birkaçı firar etmiş." (tamlanan) Şahıs ve işaret zamirleri ikileme oluşturacak şekilde birlikte kullanılırlarsa, "belgisiz zamir" olurlar:
  "Onun bunun lafıyla dolduruşa gelme." "Seni beni dinler mi o hınzır." "O bu ne derse desin, Rıza Bey bambaşkadır." "Şey" sözcüğü varlıkların adlarını veya diğer zamirleri belli belirsiz karşıladığından belgisiz zamirdir:
  "Bugün pazardan şey aldım."
+ Yorum Gönder