+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kavram haritası din kültürü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kavram haritası din kültürü
  kavram haritası din kültürü 2. Asel
  Bayan Üye

  kavram haritası din kültürü

  Kavram Haritası Hakkında Bilgi

  Dini Konular

  - Din Nedir?
  Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

  1- Abdest Nedir?
  Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.
  2- Adak Nedir?
  Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.
  3- Ahiret Ne Demektir?
  Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.
  4- Ahkam Nedir?
  Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.
  5- Ahlâk nedir?
  Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.
  6- Allah’ın Rızası Ne Demektir?
  Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.
  7- Amin Ne Demektir?
  Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.
  8- Arafat nedir?
  Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.
  9- Arş Nedir?
  Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir.
  10- Ashâb Ne Demektir?
  Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.
  11- Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?
  Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.
  Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.
  12- Aşûre Nedir?
  Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.
  13- Ayet Nedir?
  Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
  14- Berat nedir?
  Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.
  15- Beytullah Ne Demektir?
  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.
  16- Bid’at nedir?
  Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.
  17- Câiz Nedir?
  Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.
  18- Cami ve Mescid Nedir?
  Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.
  19- Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?
  Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.
  Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.
  Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.
  Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.
  20- Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?
  Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.
  21- Ecel Ne Demektir?
  Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.
+ Yorum Gönder


kuran akıl doğru bilgi kavram haritası,  din kavram haritası,  kavram haritası din kültürü,  din kültürü kavram haritaları