+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolü nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolü nedir?
  anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolü nedir? 2. Asel
  Bayan Üye

  anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolü nedir?

  Anlatmaya bağli metinlerde öyküleme


  Bu metinler, bir olay veya durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek ve bir plan dahilinde olayların okuyucunun veya dinleyicinin zihninde canlandırılacak şekilde ifade edilmesiyle oluşur.Bir olaya dayalı olarak meydana gelen edebî metinleri iki gruba ayırmak mümkündür: Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler ve Göstermeye Bağlı Edebî Metinler.

  Anlatıcının bakış açısı ve özellikleri, Anlatmaya bağlı edebi metinlerde dilin hangi işlevlerinin on plana çıkarıldığı, Metnin dilinin doğal dilden farklılığı, Metindeki ses, kelime bilgisi ve cümle özellikleri dikkate alınır.
+ Yorum Gönder


anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolü