+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Temel trafik bilgileri ve trafikle ilgili tanımlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temel trafik bilgileri ve trafikle ilgili tanımlar
  temel trafik bilgileri ve trafikle ilgili tanımlar 2. Asel
  Bayan Üye

  Trafik İle İlgili Tanımlar


  Trafik İle İlgili Tanımlar
  TRAFİK: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

  KARAYOLU :Trafik için , kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

  ARAÇ :Karayollarında kullanılabilen, motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makinaları ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

  TAŞIT :Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.

  SÜRÜCÜ :Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişidir.

  ŞOFÖR :Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

  YOLCU :Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

  HİZMETLİ :Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücülerden gayri kişilerdir.

  TRAFİK İŞARETLERİ :Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası vaya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

  GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ :Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalıdır.

  GEÇİŞ HAKKI :Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

  DURMA :Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi- nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

  DURAKLAMA :Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.

  PARKETME : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

  TRAFİK KAZASI :Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.

  MÜLK evlete, kamuya, gerçek yada tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır.

  YERLEŞİM YERİ :Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının, başlangıç ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barıma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

  YAYA :Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlardır.

  İKİ YÖNLÜ KARAYOLU :Taşıt yolunun her iki yönündeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

  TEK YÖNLÜ KARAYOLU :Taşıt yolunun yalnızca bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

  BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU :Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

  ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol):Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların girmediği, ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

  GEÇİŞ YOLU :Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

  BAĞLANTI YOLU :Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

  TAŞIT YOLU (Kaplama):Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

  BİSİKLET YOLU :Karayolunun, sadece bisikletlerinin kullanmalarına ayrılan kısımdır.

  YAYA YOLU (Yaya kaldırımı) :Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yanlız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır.

  BANKET :Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

  PLATFORM :Karayolunun, taşıt yolu (kaplama- ile yaya yolu (kaldırım- veya banketinden oluşan kısımdır.

  ANAYOL :Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

  TALİ YOL :Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

  TEHLİKELİ EĞİM :Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.

  KAVŞAK :İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile ortak alandır.

  KAVŞAK ORTAK ALANI :Kavşaklarda, kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

  YAYA GEÇİDİ :Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçe bilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

  OKUL GEÇİDİ :Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için, taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

  ALT GEÇİT :Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

  ÜST GEÇİT :Karayolunun, dğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

  DEMİRYOLU GEÇİDİ (Hemzemin Geçit) :Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

  ADA :Yayaların geçmesi ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alandır.

+ Yorum Gönder


temel trafik bilgileri,  temel trafik bilgileri tanımlar,  temel trafik tanımları,  trafik hakkında temel bilgiler,  temel trafik bilgileei