+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Dogal kaynakların korunması dogal kaynakları korumak için neler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dogal kaynakların korunması dogal kaynakları korumak için neler
  dogal kaynakları korumak için neler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

  Su havzalarındaki doğal bitki örtüsü; hidrolojik (su) döngüsünün teminine, taşkınların dengelenmesine ve düzenlenmesine, sel veya kuraklık gibi aşırı (afet) olaylara karşı bir tampon bölge oluşturulmasına (suların geciktirilmesi yoluyla bir engel teşkil edilmesine) yardımcı olmaktadır.

  Bitki örtüsünün ortadan kaldırılması; havza akarlarında siltasyona (birikime), su verimliliğinde ve kalitesinde kayıplara, sucul habitatların bozulmasına ve buna benzer olumsuz sonuçlara yol açabilir.

  Bitki örtüsü aynı zamanda; yeraltısuyu seviyesinin düzenlenmesinde ve kurak-alanlarda görülen ve geniş alanları etkilemek suretiyle, halk için giderilmesi maliyetli olan 'tuzlanma'nın önlenmesinde yardımcı olur.

  Sulak alanlar ve ormanlar; suyu temizleyen ortamlar olarak işlev görür. Mangrove' lar; deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri azaltacak şekilde silt (ince kum) tutar.

  DÜNYA SU GÜNÜ (22 Mart)

  Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır.

  Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Öte yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

  Su, hayatın kaynağı, dünyanın 3/4'ü; vücudumuzun %80' i su. Kana kana içtiğimiz, duş yaptığımız, yağmur olup yağdığında sevdiğimiz ama sel olup aktığında korktuğumuz su.

  Su insan için çok önemli. Ama öte yandan da dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki dağılımı ve kullanım şekli, su ile ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İşte bu konudaki gerçeklerin bir kısmı:

  • Dünyadaki tatlı suyun %80' i buzul olarak kutuplardadır.
  • Dünyadaki nehirlerin yaklaşık 2/3' ü (yaklaşık 300 nehir) sınır ötesi su olarak bir kaç komşu ülke tarafından paylaşılmaktadır. Bu nehirlerin hemen hemen tamamı komşu ülkelerle sorunlara yol açmaktadır.
  • Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme veya kullanım suyundan yoksundur.
  • Her yıl yaklaşık 5 milyon insan temiz su ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmektedir.
  • 2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri şiddetli derecede su sıkıntısı çekecektir.
  • Halen dünyada 2,8 milyar insan şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025'te 4,5 milyara yükselecek. Şehirler temiz suya daha fazla ihtiyaç duymakta olup aynı zamanda da daha büyük atık su sorununa yol açmaktadırlar. Şehir nüfusunun artması ciddi su sorunlarını beraberinde getirecektir.
  • Ülkemizdeki 3200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadırlar. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

  Bunlar, su ile ilgili gerçeklerin sadece bir kısmı. Bu ve buna benzer konuların ciddi bir şekilde dünya gündemine gelmesiyle BM Genel Kurulu 1993 yılı Aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 Mart gününün " Dünya Su Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ortaya çıkışı BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın sonuç metni olan Agenda21’in su kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18. bölümüne dayanan Dünya Su Günü, suyun önemi ile ilgili bilincin geliştirilmesi ve Agenda21’de sunulan önerilerin uygulanmasının sağlanması için, bütün ülkelerin ulusal düzeyde konferans, seminer, sergi, yayın ve doküman dağıtımı gibi bir dizi etkinlik yapmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili ilk çalışmalar Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 1993'te başlatıldı.

  Temel konular

  1. İçme suyu ile ilgili problemler,
  2. Gelişen nüfusa bağlı olarak su yapılarının korunması ve yapımı ile ilgili toplumu uyarmak ve önlemleri arttırmak.
  3. Dünya Su Günü'nde devletler, uluslararası kuruluşlar ve sosyal kuruluşlarla dayanışmayı ve birlikteliği arttırmak.
  Strateji
  1. Ülke ve dünya basını ile bağlantıları geliştirmek, gündemde kalmak ve gündem oluşturmak.
  2. Çocukları ve gençleri hedef almak,
  3. Belgelerin yayınlanması,
  4. Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili konferans, yuvarlak masa ve seminerler yapılması,
  5. Paylaşım ve kişisel yardım programlarını ilerletmek,
  6. Kamu ve özel sektör yardımlarını, destek ve katılımlarını arttırmak.
 3. Ziyaretçi
  neler yapmamız hakkında bilgi vermiyoki yaa :(
 4. Ziyaretçi
  neler yapmalıyız hakkında bilgi vermiyoki ya

+ Yorum Gönder


doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız,  doğal kaynakları korumak için neler yapmalıyız,  doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz,  doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız kısaca,  doğal kaynakları korumak için neler yapılmalı,  doğal kaynakları korumak için neler yapabiliriz