+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kızıldeniz Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kızıldeniz Hakkında Bilgi









  Kızıldeniz nerede yer alır?


  Kızıldeniz Afrika ile Asya (Arap Yarımadası) arasında yer alan Hint Okyanusu'na bağlı bir denizdir. Uzunluğu yaklaşık 2000 km olup bazı kaynaklarda 1900 km. ya da 2350 km diye geçmektedir. Kuzeyde Mısır'daki Süveyş Kanalı ile doğal olmayan yoldan Akdeniz'e bağlanmıştır; güneyde ise Arap Yarımadası ucunda Babü'l Mendep (Bab el Mendeb) boğazı ile Hint Okyanusu'na bağlanır. Kızıldeniz kuzeyde Sina Yarımadası ile ikiye ayrılır; kuzeydoğuya doğru Akabe Körfezi kuzeybatıda ise Süveyş Körfezi vardır.

  Bir görüşe göre Kızıldeniz'in adının mevsimlik olarak çoğalma patlaması yaşayan Trichodesmium erythraeum adlı alg türlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca çevresindeki kıyılarda yer alan mineral bakımından zengin kızıl renkli dağlardan doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Denizaltı yaşamına ve üremeye elverişli sıcaklığa iye olduğundan çok sayıda deniz canlısı barındırmaktadır. Bunun sebebi ise zemindeki büyük sırtta oluşan yarık bölümün yeraltından gelen magma ile dolmasıdır. Bu lavlar cok fazla 1. üretici konumunda bulunan bitkisel planktonlar için besin kaynağı oluşturmaktadır. Tuzluluk %40 ile oldukça yüksektir.

  Bir başka görüşe göre ise bu denizin adı Tevrat'ta "Sazlıklar Denizi" olarak geçer ve bu İngilizce'de "Sea of Reeds" veya "Reed Sea" olarak okunur. Zamanla bu deyişin bozulup "Red Sea" (yani Kırmızı/Kızıl Deniz) olarak kullanılmaya başlandığı da kabul edilen görüşler arasında bulunur








 2. Meryem
  Bayan Üye





  438000 km2 alana sahip olan Kızıldeniz, Afrika ile Asya arasında yer alan, Hint Okyanusu'na bağlı bir denizdir, adını Yunanca "Erythra thalassa" ve Latince "Mare Rubrum" un çevirisinden almıştır




+ Yorum Gönder