+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kartoğrafya nın incelediği alanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kartoğrafya nın incelediği alanlar
  Kartoğrafya'nın İncelediği Alanlar hangileridir?


  Harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplama bu bilgileri işleme (gösterime hazır etme)grafik işaretlerle haritada gösterme , harita basımı-kullanımı teknik bilimi ve , sanatına “Kartografya” bu bilim ile uğraşan kişilere de “Kartograf” denilmektedir


  Kartoğrafya nın incelediği alanlar.jpg 2. Ziyaretçi

  Klimatoloji gibi alanlar varmı?
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Klimatoloji alanı

  Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Fiziki Coğrafya oluşturmaktadır.
  Fiziki Coğrafya yaşadığımız gezeğen olan Dünyanın yüzeyini inceleyen bilim dalıdır. Bu işi yaparken dağların ve nehirlerin çetelesini tutmaz. Yani ansiklopedik bilgiler toplama gayreti içerisinde değildir. Buna karşılık yeryüzünün milyonlarca yıl süren evrimi içerisinde yıldan yıla, günden güne meydana gelen değişiklikleri incelemektedir. Fiziki coğrafyacılar dünyayı dört büyük parça halinde incelemektedirler
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Kartografya nedir

  Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir. Bu klasik tanım halen geçerli olmasına rağmen güncel bir kartografya tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir: Kartografya, mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir. Kartografya alanında çalışan kişiye de kartograf denir


+ Yorum Gönder


kartografya neyi inceler,  kartoğrafya neyi inceler