+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Oksijenli atmosferin oluşumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Oksijenli atmosferin oluşumu
  Oksijenli Atmosfer Nasıl Oluşur?


  Atmosferdeki oksijen moleküllerinin tarihi, yaşamın kökeninin ve gelişiminin anlaşılması, atmosferin evrimi ve dünyanın oluşumunun erken dönemlerinden kalan çökeltilerin anlamlandırılması açısından önemlidir. Şimdiye kadar elde edilen jeolojik kanıtlar, oksijen bulunmayan yani anoksik bir erken atmosfere işaret etmiş; fakat mutlak bir sonuca ulaşılmamıştı. Tortul kayalarda saptanan özel bir sülfür bileşeni, anoksik atmosfer çıkarımına destek veren en son bulgulardan biriydi. Nature dergisinin 24 Ağustos sayısında yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarıysa, geçerli varsayımlarla bağdaşmıyor.


  oksijen atmosfer.jpg


  Kayaçlarda bulunan bu sülfür bileşeninde, ultraviyole miktarını gösteren ve yalnızca 2,4 milyar yıldan daha eski kayalarda bulunan özel bir izotop oranı mevcuttur. Genel kabul, ozon tabakasının yokluğunda atmosferin iç bölgelerine kadar inebilen ultraviyole ışınlarının, volkanlardan kaynaklanan sülfürdioksitle etkileşime girerek söz konusu izotopu içeren yeni türde ürünler oluşturmuş olabileceği yönünde. Bu moleküllerin bozulmadan kalmaları ve kayalara eklemlenmesi, ancak oksijensiz ortamda mümkün; çünkü en ufak bir atmosferik oksijen düzeyi bu iki yapının birleşme reaksiyonuna girmesiyle sonuçlanıyor. Bu bağlamda kayalarda atmosferik sülfür izotoplarının bulunması atmosferin evrimiyle ilgili şimdiye kadar kabul ettiğimiz hipotezi desteklemekteydi.
  Az önce sözünü ettiğimiz çalışmaysa, tam da bu noktada kafaları kurcalıyor. NASA Astrobiyoloji Enstitüsü Jeoloji Bölümü'nden Hiroshi Ohmoto ve ekibi Batı Avustralya'da bulunan Pilbara Bölgesi'ndeki 2,92 milyar yıl öncesinden kalma deniz tortulları ve 2,76 milyar yıllık göl çökeltileri üzerindeki, yukarda bahsettiğimiz sülfür izotopunun düzeyini araştırdıklarında, beklenmedik bir sonuca vardılar; çökeltiler biriktikçe demirle tepkimeye girerek oluşması beklenen pirit (FeS2) kristalleri incelendiğinde söz konusu izotopları içermedikleri görülmüş. Araştırmacılar bu bulguları açıklamak için üç olasılık sunuyor. Atmosferik oksijen düzeyleri, asıl büyük atmosferik oksijenlenme öncesindeki Arkean Çağ'da büyük dalgalanmalar göstermiş ve çökeltilerin yapısının beklenenden farklı olmasına neden olmuş olabilir. Veya atmosfer yaklaşık 3,8 milyar yıldır oksik yapıdadır –yani oksijensiz atmosfer varsayımı yanlıştır- ve kayaçlarda daha önce saptanmış olan sülfür izotopları şiddetli volkanik patlamalarla büyük hacimdeki sülfürdioksitin stratosfere yayılma zamanlarını ve bölgelerini göstermektedir. Ve son olarak kayaçlardaki sülfür izotopları fotokimyasal olmayan tepkimelerle oluşmuş olabilir ve atmosfer kimyasıyla ilişkili olmayabilir. Diğer yandan bu izotopların oluşumunu kanıtlayan alternatif bir açıklama olmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla bir yerlerde, bulunmayı bekleyen bir halka veya bir hata olduğu ortada.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Bilim adamları, dünyamızın yaklaşık 5 milyar yıl önce oluştuğuna inanmaktadırlar bunun yanında aslında bilim oldukça gelişmiş oksijenin 2,6 milyar yıl önce oluştuğunu biliyoruz
+ Yorum Gönder