+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kayaçlarda süreksizlik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kayaçlarda süreksizlik

  Kayaçlarda Süreksizlikler Hakkında Bilgiler:


  GİRİŞ Her türlü mühendislik yapılarında olduğu gibi tünellerin inşasında da emniyet ve ekonomi göz önünde bulundurulması gereken başlıca iki faktörü teşkil etmektedir. Tünellerin emniyetle inşa edilebilmeleri için, inşaat öncesi etüd ve araştırmaların gereken hassasiyetle yapılması ve projelendirilmesi büyük önem taşır.Gerek bu safhadaki gerekse inşaat safhasındaki çalışmaları yürütecek teknik personelin, belli bir düzeyin üstünde bilgi ,görgü ve tecrübe birikimin olması şarttır. 1.BÖLÜM Süreksizlikler Süreksizlikler kaya kütlelerindeki eklem , tabaka düzlemi,fay ,klivaj ,foliasyon, çatlak gibi mekanik süreksizlik yüzeyleri veya kırıklarıdır.Mühendislik uygulamalarında özellikle kaya kütlelerinin tanımlanması açısından süreksizliklere ilişkin, özelliklerin kaydedilmesi gerekir. Süreksizlik Türleriüreksizlik türleri kaydedilirken ,her süreksizlik türü için ayrı bir simge kullanılır. Eklem(J),tabakalanma(B),fayzonu(FZ),fay(F),klivaj( C),şiştozite(S),foliasyon(Fo),laminasyon(F),makasl ama yüzeyi(SP),gerilim çatlağı(TC),fisur(F),damar(V). Şekil 1.Süreksizlik parametreleri Süreksizliğin durumuüreksizliğin durumun anlamak için aşağıda verilen tanımlar kullanılır. 1.Açık 2.Kapalı 3.Çimentolu veya dolgulu 3.1.Kohezyonsuz malzeme(Kum veya silt) 3.2.Kil veya kil matrix. 3.3.Şişen kil veya kil matrix. 3.4.Klorit,talk veya jips. 3.5.Diğerleri(quartz,kalsit vb.) Süreksizlikler Arasındaki Uzaklık ve Eklem Sıklığıüreksizlik aralığı, komşu süreksizlikler arasındaki dik uzaklık olarak tanımlanır.Söz konusu parametre ,çıkmalarda hat etüdü yapılarak doğrudan ölçüleceği gibi , sondaj karotlarından da tayin edilebilir. Süreksizlik Açıklığı:Bir süreksizliğin birbirine komşu iki yüzey arasındaki dik mesafe açıklık olarak tamamlanır.Açıklık bazen dolgu malzemesinin genişliği ölçülerek de belirlenir.  kayac-suresizlik.jpg

  Şekil 2.Süreksizliklerin iki yüzey arasındaki açıklığı tanımlayan blok diyagramlar Dolgu Malzemesi:Bir süreksizliğin komşu iki yüzeyi arasında yer alan ve genel olarak ana kayaçtan daha zayıf özellikteki malzeme dolgu olarak adlandırılır.Tipik dolgu malzemeleri kum,kil,breş,silt,milonit olup, bunların yanı sıra kuvars , kalsit gibi minerallerden oluşan damarlarda dolgu malzemesidir. Şekil 3. Dolgu kalınlığı ve pürüzlülük genliği Pürüzlülük ve Dalgalılık:Pürüzlülük ve dalgalılık,bir süreksizlik yüzeyinin sırasıyla , küçük ve büyük ölçekte düzlemsellikten sapmasının ölçüsüdür.Her iki özellikte kayacın makaslama dayanımı üzerinde etkin rol oynar.Özellikle büyük ölçekli bir dalgalılık yerel olarak eğimin değişmesine neden olabilir.Süreksizlik özelliklerinin tanımlanması sırasında yüzeyin genliği ve dalga boyuda ölçülmelidir. Şekil 4.Süreksizlik yönlerinde pürüzlülük ve dalgalılığın ölçümü Süreksizlik Yönelimi:Jeoteknik etüdlerde bir süreksizliğin yönelimi eğim ve eğim yönü değerleri ile tanımlanır.Loga veya arazi defterine önce eğimin , sonrada eğim yönünün değerleri kaydedilir ve eğim yönü için 3 haneye ayrılır.Örnek:Eğim/Eğim Yönü(45/0.25, 30/185) Süreksizlik Devamlılığı:Bir mostrada süreksizlik izinin gözlenen uzunluğu devamlılık olarak tanımlanır.Devamlılık , bir düzlem içerisinde bir süreksizliğin boyutunun veya alansal yayılımının kaba bir ölçüsüdür.Bir süreksizliğin sağlam bir kayaçta son bulması veya diğer süreksizlikler tarafından kesilmesi , devamlılığı azaltan faktörlerdir. Şekil 5. Süreksizliklerin mostradaki devamlılıklarının sonlanma türleri(j1:x tipi ; j2:r tipi; j3: d tipi) Süreksizlik Seti Sayısı:Kaya kütlelerinin görünümü ve mekanik davranışı, birbirini kesen süreksizlik setlerinin(takımlarının)sayısından etkilenir.Üç eklem seti içeren bir kaya kütlesinde 3 boyutlu bloklu oluşumu , daha az sayıda süreksizlik içeren kaya kütlesine göre oranla daha fazladır
 2. Meryem
  Bayan Üye

  süreksizliğin özellikleri şunlardır ;Jeolojik yapının araştırılması,Kaya kütlesi sınıflamasının yapılması,Kaya kütlesi duraylılığının, kaya deformasyonu, sıvı akışı, patlatma ve destek tasarımının ampirik, numerik ve analitik olarak modellenebilmesi için girdi parametrelerinin sağlanmasıdır
+ Yorum Gönder