+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda İbrahim En-Nehaî Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İbrahim En-Nehaî Kimdir Hayatı
  İbrahim en-Nehaî Kimdir Hayatı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  İbrahim En-Nehaî Kimdir

  İbrahim en-Nehai (Tam adı: İbrâhim bin Yezîd bin Esved bin Amr bin Rebîa bin Hârise bin Sa’d bin Mâlik bin en-Nehâî) (668, Kufe - 715, Kufe), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini. Ebu Hanife'nin zamanında esasları belirlenen ve onun öğrencilerinin temele oturttuğu 'içtihatta akılcılığı' esas alan ve 'rey ehli' olarak bilinen Irak Ekolü'nün kurucusudur.

  Yemen'deki Neha kabilesine mensup olduğu için 'Nehai' künyesiyle meşhurdur. Fıkıh ilminin Ali, Abdullah bin Mesud ve Ömer'den öğrenmiştir. Hanefi mezhebi kurucusu Ebu Hanife'nin hocası Hammâd bin Süleyman ünlü talebeleri arasındadır.

  7zhg.jpg
  Fıkıhta Kufe şehrinin en büyük üstadları arasındaydı. Hadisleri rivayet edenlerden çok Kur'an'a ters düşüp düşmediklerine göre tasnif etmiştir ve içtahatta da bu yönde kullanarak akılcılığa önem vermiştir. Bu anlayışı daha sonra Ebu Hanife'yi de etkileyecek ve Hanefi mezhebinin temelleri bu akılcılık üzerine kurulacaktır. Dünyaya, mal ve makama uzak durduğu ve Haccac'ın kadılık görevi vermemesi için gözünden uzakta durduğu rivayet edilir. Zamanın Emevi otoritesine açıktan olmasa da verdiği fetvalarla ve düşüncesiyle karşı durmuştur.

  Sahabeden Aişe ve Ebu Said el-Hudrî'yi görmüştür. Meşhur hadis bilginlerinden İbn Maîn, Nesâî, Darekutnî, Iclî ve İbn Hibban tarafından 'sika', yani güvenilir olarak kabul edilir.

+ Yorum Gönder