+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları
  Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları

  Abdüsselam ( 1926 - ) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.


  Ahmed Bin Musa ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

  trkbilginleri1.jpg
  Ahiz ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.


  Akşemseddin ( 1389 - 1459 ) Pasteur'dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı, İstanbul'un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in hocasıdır.


  Ali Bin Abbas ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates'in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.


  Ali Bin İsa ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.


  Ali Bin Rıdvan ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.


  Ali Kuşçu ( ? - 1474 ) Ünlü bir türk astronomi ve matematik bilginidir.


  Ammar ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.


  Battani ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.


  Beyruni ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Cristof Colomb'un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın en büyük alimidir.


  Bitruci ( 13 yüzyıl ) Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.


  Cabir Bin Eflah ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.


  Cabir Bin Hayyam ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileciği fikrini bundan 1200 sene önce ortaya atmıştır.


  Cezeri ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..


  Demiri ( 1349 - 1405 ) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir "Hayatül Hayavan" isimli kitabı yazmıştır.


  Dinaveri ( 815 - 895 ) Botanikçi ve astronom bir alim olarak bilinir.


  Ebu Kamil Şuca ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.


  Ebu'l Fida ( 1271 - 1331 ) Büyük bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.


  Ebu'l Vefa ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.


  Ebu Maşer ( 785 - 886 ) Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.


  Evliya Çelebi ( 1611 - 1682 ) "Büyük Türk Seyyahı" ve meşhur "Seyahatname"nin yazarıdır.


  Farabi ( 870 - 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.


  Fatih Sultan Mehmet ( 1432 - 1481 ) İstanbulu feth eden ve havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatih'in kendi icadı olan ve adı "Şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..


  Fergani ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.


  Gıyasüddin Cemşid ( ? - 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi alimidir.


  Harizmi ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.


  Hasan Bin Musa ( ? - ? ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..


  Hazini ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.


  Hazerfen Ahmed Çelebi ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.


  Huneyn Bin İshak ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.


  İbni Avvam ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.


  İbni Battuta ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.


  İbni Baytar ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.


  İbni Cessar ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 1000 sene önce açıklayan müslüman doktor.


  İbni Ebi Useybia ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor. İbni Fazıl ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.


  İbni Firnas ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.


  İbni Haldun ( 1332 - 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.


  İbni Hatip ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.


  İbni Havkal ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.


  İbni Heysem ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

 2. Fatma
  Administrator

  Ali kuşçunun en önemli eserlerinden bazıları Risale-i fi'l Hey'e ve Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahirdir.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Müslüman bilim adamları kimlerdir

  Müslüman bilim adamı; Müslüman bir ülkede doğmuş yada müslümanlığı benimsemiş bilimle uğraşan kimselere verilen isimdir.
  9. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Ebu Musa Cabir bin Hayyan: 721 yılında doğmuş, 815 yılında vefat etmiştir. Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Abdülhamid İbn Türk: Doğum tarihi bilinmiyor. 830 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
  El-Harezmi: 780 yılında doğmuş, 850 yılında vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Fergani: Doğum tarihi bilinmiyor. 861 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
  Kindi: Doğum tarihi bilinmiyor. 861 yılında ise vefat etmiştir.
  Cahiz: 777 yılında doğmuş, 869 yılında ise vefat etmiştir.
  Muhammed el-Buhari: 810 yılında doğmuş, 869 yılında ise vefat etmiştir.
  Ahmed bin Musa: 803 yılında doğmuş, 873 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Abbas Kasım İbn Firnas: 810 yılında doğmuş, 888 yılında ise vefat etmiştir.
  10. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  İbn-i Hurdazbih: 820 yılında doğmuş, 912 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  Battani: 858 yılında doğmuş, 929 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ahmed bin Sehl el-Belhi: 850 yılında doğmuş, 934 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Coğrafya, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Farabi: 870 yılında doğmuş, 950 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Felsefe, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu'l Vefa el-Buzcani: 940 yılında doğmuş, 988 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu Bekr Zekeriyya Razi: 865 yılında doğmuş, 925 yılında ise vefat etmiştir. Kimya, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ahmed bin Musa: 803 yılında doğmuş, 873 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Abdurrahman es-Sufi: 903 yılında doğmuş, 986 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Havkal: Doğum tarihi bilinmiyor. 898 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Fadlan: Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  11. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Ali bin İsa: 940 yılında doğmuş, 1010 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  El-Kereci: 953 yılında doğmuş, 1029 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn-i Sina: 980 yılında doğmuş, 1037 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  İbn-i Heysem: 965 yılında doğmuş, 1040 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  El-Biruni: 973 yılında doğmuş, 1048 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu Said Gardezi: Doğum tarihi bilinmiyor. 1061 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu Hasan Behmenyar: 993 yılında doğmuş, 1066 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ali bin Rıdvan: 998 yılında doğmuş, 1068 yılında ise vefat etmiştir. Fizik, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Yusuf Has Hacib: 1017 yılında doğmuş, 1077 yılında ise vefat etmiştir. Edebiyat, Siyasetbilim alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Zerkali: 1029 yılında doğmuş, 1087 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
  El-Bekri: 1014 yılında doğmuş, 1094 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  12. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Kaşgarlı Mahmud: 1008 yılında doğmuş, 1105 yılında ise vefat etmiştir. Dil, Edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu's Salt ed-Dani: 1068 yılında doğmuş, 1134 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Bacce: 1095 yılında doğmuş, 1138 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Fizik alanında çalışmalar yapmıştır.
  Cabir Bin Eflah: 1100 yılında doğmuş, 1150 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Hazini: 1100 yılında doğmuş, 1155 yılında ise vefat etmiştir.
  İbn Rüşd: 1126yılında doğmuş, 1198 yılında ise vefat etmiştir. Felsefe, Din, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  13. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  İbn-i Cübeyr: 1145 yılında doğmuş, 1217 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  Abdullatif el-Bağdadi: 1162 yılında doğmuş, 1231 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  El-Cezeri: 1136 yılında doğmuş, 1233 yılında ise vefat etmiştir. Sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn-i Şeddad: 1162 yılında doğmuş, 1233 yılında ise vefat etmiştir. Hukuk, Tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Abdullah bin Ahmed el-Baytar: 1197 yılında doğmuş, 1248 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Farmakoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Nasirüddin Tusi: 1201 yılında doğmuş, 1274 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Zekeriyya ibn Mahmud el-Kazvini: 1202 yılında doğmuş, 1283 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Nefis: 1213 yılında doğmuş, 1288 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  14. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Kutbeddin Şirazi: 1236 yılında doğmuş, 1310 yılında ise vefat etmiştir. Tıp, Astronomi, Fizik, Coğrafya alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Ebu el-Fida: 1273 yılında doğmuş, 1331 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Teymiyye: 1263 yılında doğmuş, 1328 yılında ise vefat etmiştir. Sosyoloji alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Battuta: 1304 yılında doğmuş, 1369 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  İbn Kesir: 1301 yılında doğmuş, 1373 yılında ise vefat etmiştir. Tarih alanında çalışmalar yapmıştır.
  Aydınlı Hacı Paşa: 1339 yılında doğmuş, 1397 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  15. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  İbn-i Haldun: 1332 yılında doğmuş, 1406 yılında ise vefat etmiştir. Felsefe, Tarih, Sosyoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Aydınlı Hacı Paşa: 1339 yılında doğmuş, 1413 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Bursalı Kadızade Rumi: 1337 yılında doğmuş, 1437 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Gıyaseddin Cemşid: 1380 yılında doğmuş, 1437 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Uluğ Bey: 1393 yılında doğmuş, 1449 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Sabuncuoğlu Şerefeddin: 1385 yılında doğmuş, 1468 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Ali Kuşçu: 1403 yılında doğmuş, 1474 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Dilbilim, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  II. Mehmed: 1432 yılında doğmuş, 1484 yılında ise vefat etmiştir. Fizik alanında çalışmalar yapmıştır.
  16. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  İbn-i Kemal: 1468 yılında doğmuş, 1536 yılında ise vefat etmiştir. Tarih, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Takiyüddin: 1521 yılında doğmuş, 1585 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
  Mirim Çelebi: 1450 yılında doğmuş, 1525 yılında ise vefat etmiştir. Astronomi, Matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  17. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Lagari Hasan Çelebi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1633 yılında ise vefat etmiştir. Havacılık, Fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Hezarfen Ahmed Çelebi: 1609 yılında doğmuş, 1640 yılında ise vefat etmiştir. Havacılık, Fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  18. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  İbrahim Hamdi Efendi: 1680 yılında doğmuş, 1762 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  Abdülaziz Efendi: 1735 yılında doğmuş, 1778 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Ali Münşi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1750 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Gelenbevi İsmail Efendi: 1730 yılında doğmuş, 1790 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
  19. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Mahmud Raif Efendi: Doğum tarihi bilinmemektedir. 1807 yılında ise vefat etmiştir. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
  Şanizade Ataullah Efendi: 1771yılında doğmuş, 1826 yılında ise vefat etmiştir. Tarih, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Mustafa Behçet Efendi: 1774 yılında doğmuş, 1834 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Abdullah Bey: 1800 yılında doğmuş, 1874 yılında ise vefat etmiştir. Jeoloji, Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır.
  Hekim İsmail Paşa: 1807 yılında doğmuş, 1880 yılında ise vefate tmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Hekimbaşı Salih Efendi: 1816 yılında doğmuş, 1895 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  20. Yüzyıldaki müslüman bilim adamları:
  Hüseyin Tevfik Paşa: 1832 yılında doğmuş, 1901 yılında ise vefat etmiştir. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
  Bahattin Şakir: 1874 yılında doğmuş, 1922 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Doktor Nazım Bey: 1870 yılında doğmuş, 1926 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  Mustafa Hayrullah Diker: 1875 yılında doğmuş, 1950 yılında ise vefat etmiştir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

+ Yorum Gönder


türk ve müslüman bilim adamları,  türk bilim adamları,  türk islam bilginleri,  türk islam bilim adamları,  türk müslüman bilim adamları beyza dergisi,  müslüman bilim adamları