+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Oksijenli ve oksijensiz solunumun formülleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Oksijenli ve oksijensiz solunumun formülleri nelerdir
  oksijenli ve oksijensiz solunumun formülleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  oksijenli ve oksijensiz solunumun formülleri nelerdir


  oksijenli ve oksijensiz solunumun formülleri nelerdir hakkında bilgi


  Oksijenli solunum denklemi


  Glikoz + 6O2 ----------> 6CO2 + 6H2O + 38ATP şeklindedir.

  fotosentez denklemi

  6CO2 + 6H2O Işık> C6H12O6 + 6O2

  Solunum ve Fotosentez Canlı organizmalar temel olarak üç yolla enerji elde edebilirler.
  A-) Mitokondriyal solunum zincirileri ile.
  B-) Glikozun, glikozliz basamaklarında yıkılması sırasında.
  C-) Fotosentetik fosforilasyon ile.
  Mitokondri, içerisinde oldukça kompleks kimyasal reaksiyonları meydana getiren mükemmel bir organeldir.Fotosentez yapamayan canlı organizmalarda ATP üretimi kemosentez yoluyla yapılır.Yani kimyasal moleküllerin enzimlerle işlenmesiyle.Fotosentez yapabilen canlılar ise ATP lerini, ışık fotonlarından absorbe ettikleri enerjiyi kullanarak sentezlerler.Fotosentezde ise iki devre vardır.Bu devrelerden birisinde ışık kullanılırken diğerinde kullanılmaz.
+ Yorum Gönder


oksijenli ve oksijensiz solunum formülleri,  oksijensiz solunumun formülü,  oksijensiz solunum formülü,  oksijenli solunum formülü,  oksijensiz solunum denklemi,  oksijenli solunumun formülü