+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Atatürkün türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserler
  Atatürk'ün Türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserleri nelerdir? kısaca bilgi verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkün türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserler  Atatürkün türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserler nelerdir


  Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin gelişmesi için yapığı çalışmalar; Yeni Türk Alfabesi'nin ortaya çıkarılması, kullanıma başlanması ve Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıdır Yeni Türk Alfabesi'nin yani günümüz Türkiye Türkçesi için talimat vermiş ve Harf İnkılabı yapılmıştır Bir diğer önemli çalışma ise Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıdır Bu kurumla beraber Türk dilinin tarihi geçmişi ve Türk dilinin milli kültürüne kazandırmıştır

  Atatürk ayrıca Güneş Dil Teorisi ile ilgili çalışmalarda yapmış ve benimsemiştir  Yeni Türk Alfabesi (Harf inkılabı)


  Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir Bu yasayla o güne kadar kullanılan Arap Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi  Türk Dil Kurumu

  Atatürk, Türk dilini milli benliğine kavuşturmak ve zenginleştirerek, bir kültür dili haline getirmek için, Semih Rıfat, Ruşen Eşref (Ünaydın), Celal Sahir (Erozan), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ile birlikte 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni (Türk Dil Kurumu) kurmuştur

  Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurduğu 1932 yılında TBMM'nin dördüncü dönem, ikinci toplanma yılının açılış konuşmasında; "Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak temin edeceğiz Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz" , diye konuşmuş, bu konuda devletin de üzerine düşen vazifeleri yerine getireceğini belirterek hassasiyetlerini bildirmiştir

  26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı, kurumun çalışma programını kapsayan şu maddeleri tespit etti:

  1 Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması

  2 Türk dilinin tarihi ve karşılaştırmalı gramerlerinin yazılması

  3 Anadolu ve Rumeli ağızlarından olan kelimelerin derlenmesi, Osmanlıca kelimelere Türkçe karşılıklar bulunması,

  4 Türkçe bir sözlük hazırlanması,

  5 Kurumun organı olarak bir derginin yayımlanması,

  6 Türk dili üstüne yazılmış yerli ve yabancı eserlerin toplanması ve gerekenlerin çevrilmesi,

  7 Terimlerin Türkçeleştirilmesi
+ Yorum Gönder


türk dilinin gelişmesine hizmet eden bilim adamları