+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Lozan Antlaşması Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Lozan Antlaşması Önemi
  Lozan Antlaşması Önemi Hedir

  Lozan antlaşmasının önemi, 1.Dünya savaşının bitmesinden sonra galip çıkan Avrupalı devletler ile yüzyıllardır var olan hukuk, uyuşmazlıklar ve bazı önemli siyasi sorunların sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır. İsviçre’nin Lozan kentinde 20 Kasım 1922 tarihinde bir araya gelen taraflar arasında görüşmeler başlamıştır. Lozan antlaşmasının önemi konusunda ön plana çıkan konuların başında konferansta istiklal ve medeni milletlerde olduğu gibi hürriyet isteğinin vurgulanması olmuştur. Lozan antlaşmasının önemini gösteren antlaşma sonuç belgeleri 16 adetten oluşmakta ve bir de protokol beyannamesi ile nihai bir senetten oluşmaktadır. Lozan antlaşmasının önemini gösteren durumlardan biri, antlaşma metninde yer alan 143 maddeden birinde Türkiye ile 1.Dünya savaşı galiplerinin eşit şartlar altında bir araya gelerek konferansı gerçekleştirdiklerinin belirtilmiş olmasıdır.
  Lozan antlaşmasının önemini gösteren Türkiye lehine olan maddeleri :

  Kapütülasyonlar tamami ile kaldırılmış olması ve ülkenin ekonomik olarak gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmıştır
  Antlaşmaya göre Türkiye devleti hiçbir galip devlete savaş tazminatı ödemeyecek olması önemli ekonomik başarılardan biridir. Sadece Yunanistan’ verilen maddi zararlar için Karaağaç bölgesi Yunanistan’ın kontrolüne geçecektir
  Türkiye devlet sınırları içinde yaşayan tüm müslüman olmayan azınlıklar ülkenin vatandaşı kabul edileceği kabul edilmiştir
  Lozan antlaşmasının önemini gösteren maddelerden birine göre İstanbul’u işgal eden itilaf devletleri işgalden vazgeçip İstanbul’u tamamen boşaltacaklardır
  Boğazların durumu ve Hatay sorunu problemleri Türkiye devletinin lehine çözümlenmiştir
  Lozan antlaşmasının aleyhte olan maddeleri
  Lozan antlaşmasının önemini gösteren maddelerden biri devletin sınırlarının belirlenmesidir ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Mudanya antlaşması ile belirlenebilmiştir
  Bozcaada ve Gökçeada gibi adalar Türkiye’ye verilen ve Lozan antlaşmasının önemini gösteren sonuçlardandır. Ancak bu adaların dışında kalan diğer adalar İtalya’ya bırakılmıştır
  Lozan antlaşmasının önemini gölgeleyen maddelerden birine göre Ortodoksların dini olarak lideri konumunda bulunan patrikhane İstanbul’dan başka bir yere taşınamayacak olmasıdır
  Osmanlı imparatorluğu döneminden kalan borçların taksitlendirilerek ödenecek olması

  Lozan antlaşmasının önemini gösteren kısa bilgiler

  Lozan antlaşması ile sadece Musul sorunu bir çözüme kavuşturulamamıştır. Bu nedenle Irak ile olan sınır tam bir netlik kazanamamıştır
  Lozan antlaşmasının önemi Yunanistan savaş sonrası suçlu ülke konumuna düşmüştür
  TBMM boğazlar konusu ile ilgili hiçbir taviz vermemiştir
  Lozan antlaşmasının önemine bağlı olarak antlaşma 2.TBMM döneminde onaylanmıştır
  Ege denizindeki on iki ada bir daha geri alınmamıştır
  Askeri alanda kazanılan zaferler siyasi alanda da tescillenmiştir
  Lozan antlaşmasının önemi gösteren bir sonuç ortaya çıkmış ve Türkiye için 1. Dünya savaşı sona ermiştir
  Lozan antlaşmasının önemi artık hiç bir dış devletin Türkiye’nin içişlerine karışamaması olmuştur
 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Lozan Barış antlaşmasının en büyük önemi bütün devletlerin Türk devletini hukuken tanınmasıdır.1.dünya savaşı sona ermiştir.Yunanistan ile aramızda ki sorunlar çözülmüş,ülkemizin sırları Irak hariç belirlenmiştir.
+ Yorum Gönder