+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Enlem nedir ve etkileri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Enlem nedir ve etkileri nelerdir
  Enlem ve etkileri nelerdir

  Dünyayı iki eşit parçaya ayırıp kuzey ve güney kutbunu oluşturan ekvatora paralel olarak ilerleyen çizgilere enlem denir. İngiltere'de Greenwich'den geçtiği varsayılan çizgiye de boylam denilmiştir.Enlem ve boylamların coğrafyada gemicilikte ve havacılıkta büyük kolaylıklar sağlamıştır.

  Enlem Nedir..

  Dünya üzerindeki herhangi bir oktanın, Ekvator’a olan uzaklığının açı cinsinden değerine ENLEM denir. Bir noktanın enlemi, paralel daireleri vasıtasıyla kolayca tespit edilir.

  Enlemin Etkileri

  A-) Güneş Işınlarının Düşme Açısı

  Güneş ışınları, Dünya’nın her bölgesine aynı açıyla gelmez. Bu farklılığa tesir eden faktörlerden biri de enlemlerdir. Dünya, küre biçiminde olduğundan Ekvator’a yaklaştıkça, ışınların düşme açısı dik ya da dike yakın olur. Kutuplara yaklaştıkça ışınların geliş açısı küçülür. Bu sebeple Ekvator’a yakın olan yerler daha çok enerji alır ve ısınır.

  B-) Yörenin İklimi

  Ekvator’dan uzaklaştıkça sıcaklığın kademeli olarak azalır. Bunun sonucu olarak Ekvator’la Kutup bölgeleri arasında iklim kuşakları enleme bağlı olarak bağlı oluşur.

  Enlem iklime tesir ettiği için, iklime bağlı olan;

  Hayvan toplulukları
  Bitki örtüsü
  Toprak çeşidi
  Akarsu rejimleri
  Deniz sularının özellikleri gibi kavramları da tesir eder.

  C-) Yerleşim Alanlarının Dağılımı ve Nüfus

  Dünya nüfusu, doğal koşuların insan yaşamı için uygun olduğu bölgelerde sıklaşır. Bu durum da enleme bağlıdır. Yerleşim alanlarının niteliğinde de enlem etkisi görülü

  Not:
  Enlem ekvatorun kuzeyindeki noktanın Ekvatora olan açısal mesafesi. Bir Ekvatora olan uzaklığı. Paralel dünya üzerindeki aynı noktaların birleşmesidir. Paralel daireler meridyenine diktir ve daireleri asla birbirini kesmez. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Dünya üzerinde varolan bir noktanın Ekvatora olan açı cinsi yönünden uzaklığına, derece, saniye ve dakika olarak belirtilmesine Enlem denir. Türkiye Orta Enlem üzerinde yeraldığı için enlem genellikle en çok bitki örtüsü ve iklime etki eder.
+ Yorum Gönder


enlem nedir