+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları








  Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları

  Aditus (Ağız – Girek) :
  Bir boşluğun içine girilecek yer
  Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı
  Antrum (Antrum): Mağara manasına olup içi hava dolu ve duvarları mukoza ile örtülü kemik boşluğu
  Canalis (Kanal): Çevresi kapalı ince uzun yol
  Condylus (Lokma – Kondil) : Yuvarlak pürtüksüz ve üzeri eklem
  kıkırdağı ile ürtülü çıkıntı
  Crista (ibik – Krista) : Kemiklerde dik ve sarp kenar
  Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparlak çıkıntı
  Eplcondylus (Lokmaüstü – Epikondil) : Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı
  Foramen (Delik) : Bir boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı’
  Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti halinde çukur
  Fovea – Fossula (Çukurcuk)
  Hiatus (Yarık) : Çatlak şeklinde oluk veya yarık
  Labium (Dudak) : Kalınca kenarların kıyıları
  Lamına – Lamella (Lam – Lamel) : ince ve düz kemik yaprağı
  Ligula – Lingıda (Dilcik): küçük dile benzeyen çıkıntılar
  Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı
  Meatus (Mea) : Kısa yol veya yolağzı
  Processus (Çıkıntı – Processus) : Uzunca çıkıntı Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza ile kapalı kemik içindeki boşluk (sinüs anatomide, boşluk, çıkmaz ve çukurluk anlamına, başka oluşumlar için de kullanılmaktadır)
  Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı
  Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü
  Sulcus (Oluk) : Uzunluğuna girinti
  Trochlea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı
  Tuber (Tümsek) : Yumru şeklinde çıkıntı
  Tuberculum (Tüberkül) : Yumrucuk şeklinde çıkıntı
  Tuberositas (Pürtük – tüberozitas) : Üzerinde pürtükler olan yer
  Uncus (Çengel) : Çengel biçiminde çıkıntı








 2. VUSLAT
  Bayan Üye





  latince adı derken aslında kemiklerimizin gerçek adları bu şekildedir yani tıp dilinde dünyanın neresine giderseniz Uncus denilince (Çengel) kemiği anlaşılmaktadır




+ Yorum Gönder