+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kur'an'a göre evrenin yaratılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kur'an'a göre evrenin yaratılışı
  Arkadaşlar bana Kuran'a göre evrenin yaratılışı hakkında bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  kur'an'a göre evrenin yaratılışı hekkınde bilgi

  Allah, evrenin mutlak yaratıcısıdır.  2- Allah, maddeyi yoktan yaratmış olduğu için Materyalizmin dediği gibi madde ezeli değildir. Madde, var iken yok olacağı için ebedi değildir.Ezeli ve ebedi olan sadece Tanrı’dır.  3- Allah’ın yarattığı her şeyde bir DÜZEN vardır. Tesadüfen oluşmamıştır.Evrende bir düzen,armoni,ekoloji görmekteyiz.  4- Allah, her şeyi bir gaye (erek) ve amaç için yaratmıştır. Boşuna yaratılmamıştır.Güneş insanları ısıtmak,aydınlatmak için—İnsan ise ahlaklı,iyi bir kul olmak için v.b…  5- Allah, evreni ve insanı yaratırken evreler ve basamaklar ile oluşturmuştur.(İnsanın biyolojik oluşumu,dünyanın oluşumu v.b…)  6- Kuran’daki evrenin, dünyanın özellikleri ile bilgiler, bilimsel sonuçlarla

  çatışmayan bilimsel ipuçları içerir.(7 kat gökler, Dünyanın en alçak yerinin Lut Gölü oluşu,Dünyanın döndüğü,evrenin genişlediği v.b..)  7- Evrenin ve insanın yaratılmış olması ibadete, tapınmaya layık olmadığını

  gösterir.Yaratılan şeyler sınırlıdır,acizdir,en mükemmel değildir.Tapınılan şeyin en mükemmel olması gerekir.Allah en yüce olduğu için sadece O’na tapılması gerekir.  8- Allah,evrendeki olayları ve insanların olaylarını genellikle bir sebep ile

  izin verdiği müddetçe yaratır.Düzen olduğu için sebep-sonuç ilişkisi vardır.Fakat nihai kararı Allah verir.(İlaç kullanılır(sebep)-sağlık gelir(sonuç) son Kararı veren Tanrı’dır.  9- Kuran’a göre Allah, evren ve insanla ilgilenir, gözetir.Ötelerin ötesinde değildir.Evrenle ilgilenir. Bizleri başı boş bırakmaz.Bundan dolayı da yerküremiz güvenilir bir eldedir.  10- Evrenimiz bir estetik içersinde güzellik içersinde yaratılmıştır.Kuşların ötüşü,her şeyde bir Altın oranın oluşu,çiçekler v.b. insanın estetik duygusuna hitap eder.  11- Kuran’da evren ile ilgili ayetlerde Allah, insana BİLGİ-SANAT-AHLAK

  yolu ile dikkat çekmektedir.
+ Yorum Gönder