+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda müstahsil makbuzu neden düzenlenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  müstahsil makbuzu neden düzenlenir
  müstahsil makbuzu neden düzenlenir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  müstahsil makbuzu neden düzenlenir  müstahsil makbuzu neden düzenlenir hakkında bilgi  Müstahsil makbuzu, Defter tutan-vergiye tabi olan- çiftçi veya toptancıların, defter tutmayan- vergiye tabi olmayan- çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. iki nüsha olarak düzenlenir. Defter tutan-vergiye tabi olan- çiftçi veya toptancı belgenin birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak saklamaya mecburdur.

  Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya aracı tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından düzenlenir ve imzalanır. Çiftçiden avans üzerine yapılan anlaşmalarda, makbuz malın teslimi sırasında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafında kalan nüshası fatura yerine geçer.

  Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde 235’te bulunması gereken şartları yer alır.Bunlar;

  a. Makbuzun tarihi,

  b. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi.

  c. Malı satan çiftçinin soyadı, adı, ikametgan adresi,

  d. Satın alınan malın cinsi miktarı ve bedeli

  dir.

  Müstahsil makbuzu Noterlerden veya Maliyenin anlaşmalı matbaalarından temin edilir.

  • GVK'nun 94. maddesine göre Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 1, Ticaret borsalarında tescil ettirilmeden satın alınan zırai mahsuller için % 4, hayvanlar ve bunla*rın mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 2 G.V. stopaj ayrılır. Ayrıca, mühtahsil için % 1 oranında Bağ*Kur primi kesintisi yapılır.

  • Zırai faaliyet kapsamında, orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan orman ağaçlandırması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler*de stopaj oranı % 2, diğer hizmetlerde % 4'dür.
+ Yorum Gönder