+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda serbest meslek makbuzu neden düzenlenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  serbest meslek makbuzu neden düzenlenir
  serbest meslek makbuzu neden düzenlenir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  serbest meslek makbuzu neden düzenlenir


  serbest meslek makbuzu neden düzenlenir


  Tanımı: Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

  Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

  Düzeni: Serbest meslek makbuzu en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır, aslı müşteride diğer nüsha ise işletmede kalır.

  Şekli:

  Serbest meslek makbuzunda:

  1) Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesapnumarası,
  2) Müsterini soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
  3) Alınan paranı miktarı
  4) Paranın alındıgı tarih Yazılır ve serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.
  Serbest meslek makbuzu vermek mecburiyeti, gerçek usulde vergilendirilenserbest meslek erbabı içindir. Götürü usulde tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları is karsılıgında aldıkları bedeller gider pusulasına baglanır.

  Düzenlenmesi:

  <<<<<Brüt ücret üzerinden KDV hesaplanarak yazılır. KDV oranı %18’dir.
  <<<<<Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20’dir.
  <<<<<Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.


  Düzenlenmiş Serbest Meslek Makbuzu Örneği:


  Örneğimizde SMMM Mehmet Okuyucu, mükellefi Polat KIRKURT un defterini tutmuş, ocak ayı defter tutma ücreti olarak Brüt 250 TL almıştır. Gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar tahsil edilmiştir.

  Brüt Muhasebe ücreti 250 TL
  %22 Gelir Vergisi 250 * 0,22 = 55 TL
  Net Ücret 250 – 55 = 195 TL
  KDV %18 ,,,250* 0,18 = 45TL
  Net Alınan 195 + 45 = 240 TL
+ Yorum Gönder