+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kafiye uyak nedir çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kafiye uyak nedir çeşitleri nelerdir
  Kafiye uyak nedir çeşitleri nelerdir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Kafiye uyak nedir çeşitleri nelerdir


  Kafiye uyak nedir çeşitleri nelerdir kısaca bilgi
  Dünya şiirinde ayağın ne zaman kullanılmağa başlandığı belli değildir. Ölçeğin bulunuşundan çok sonra bulunduğu yolundaki söylentiyi kanıtlarla desteklemek olanağı yoktur.


  Eldeki örneklere göre, kimi ulusların edebiyatlarında ayak hiç kullanılmamış (Eski Yunan, Latin, Japon, vb. edebiyatları), kimi ulusların edebiyatlarında ise ayağa çok önem verilmiştir (Arap, Fars, Türk, Fransız, vb. edebiyatları). Ayağa önem veren edebiyatlarda, nazım biçimlerinin oluşmasında (gazel, koşma, sone, vb.) dizelerin kümelenişi ile birlikte ayakların sıralanışının da büyük payı vardır. Hele İslâm kültürü çevresindeki edebiyatlarda (Arap, Fars, Türk, vb. edebiyatları) Divan adı verilen şiir kitapları bile şiirlerin (gazellerin) son harflerinin alfabe sırasına göre düzenlenir; kimi şiirler de (kasideler) kimi zaman döner ayaklarına (redif'lerine) göre adlandırılırlardı (Su kasidesi, Sünbül kasidesi, vb.).

  Türk halk edebiyatının İslâmlıktan önceki dönemden kalma en eski şiir örneklerinde dahi ayak kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bu edebiyatta, genellikle yarım ayak kullanılmıştır. Sözlü bir edebiyat olduğu için de, ayaklar ister istemez kulak içindir. Yazılı bir edebiyat olan ve Arap alfabesiyle yazılan Divan şiirinde ise, o alfabenin koşullarına uyularak, -birtakım sesli harfler söylenişte kullanıldığı halde yazıda kullanılmadığı için- göz için ayak yöntemine uyulmuştur; bu da, tam ayak, ya da zengin ayak (kafiye-i mukayyede) kullanmayı gerektirmiştir. Göz için ayak kuralı Tanzimat edebiyatının sonuna kadar (1895) sürmüş; Edebiyat-ı Cedide (1896-1901) ozanları ve onları izleyen kuşaklar, sözlerin yazılışını değil, söylenişini ayağa temel olarak almış; böylece, ayağın kulak için olduğu ilkesini benimsemiş ve uygulamışlardır. Daha önce de belirttiğimiz üzere, çağdaş edebiyatımızda ayak, özgür nazım'la (modern şiir) birlikte önemini gittikçe kaybetmektedir. Yeni ozan kendini hiçbir bağ ile bağlı görmüyor; istediği zaman hattâ zengin ayak dahi kullanıyor, istediği zaman da, -ayağı bir oyuncak sayarak- ayaksız yazıyor.

  Kaynak: Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri

  REDİF Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.


  Örnek-1

  Bizim elde bahar olur, yaz olur.
  Göller dolu ördek olur, kaz olur.
  Sevgi arasında yüz bin naz olur.
  Suçumu bağışla, ben sana kurban. (Ercişli Emrah)

  Örnek-2

  Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
  Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
  Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
  Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (F. Nafiz Çamlıbel)


  Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız>> Redif nedir? Redif Çeşitleri

  KAFİYE (UYAK)

  Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir.

  Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü,
  Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? (Mehmet Akif ERSOY)

  KAFİYE ÇEŞİTLERİ

  1) Yarım Kafiye

  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.


  Örnek-1

  Ben çektiğim kimler çeker
  Gözlerim kanlı yaş döker
  Bulanık bulanık akar
  Dağlarım seliyim şimdi (Kul Mustafa)

  Örnek-2

  İstedim kendimi bu göle atam
  Elimi uzatıp yavruyu tutam

  Örnek-3

  Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Şahin pençesinde yavru kuş gibi
  Seher sabahında rüya düş gibi
  Çağıta bağırta aldı dert beni

  2) Tam Kafiye

  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.


  Örnek-1

  Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
  Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum,
  Hulyamı tutan bir büyü var onda diyordum
  (Y. Kemal Beyatlı)

  Örnek-2

  Sen miydin o afet ki dedim, bezm-i ezelde
  Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde,
  Bir sofrada içtik, ikimiz aynı emelde,
  Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı. (Yahya Kemal Beyatlı)

  Örnek-3

  On atlıya karar verdim yaşını
  Yenice sevdaya salmış başını
  El yanında yakar gider kaşını
  Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.

  3) Zengin Kafiye
  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  Örnek-1

  Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
  Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk (Faruk Nafiz Çamlıbel)


  Örnek-2

  Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
  Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere. (Orhan Seyfi Orhon)

  Örnek-3

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost ilinden avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi (Yunus Emre)


  Tunç Kafiye: Ses benzeşmesinin üçten fazla olması durumunda kelimelerin biri genellikle diğerini içine alır. Bu, durumda zengin kafiyenin adı "tunç kafiye" olur.

  Fikrim bir hulyaya bazı dalar da
  Düşünür, derim ki: “Bu odalarda
  Kim bilir kaç kişi oturmuş yatmış.” (7 harf) (Yusuf Ziya Ortaç, Evim)

  Ay asar kandilini,
  Suya sarkan dilini… (11 harf)

  Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara;
  Kiminin arkasından görünüyor Ankara. (4 harf)

  Hey Emre’m Yunus biçâre
  Bulunmaz derdine çâre (4 harf) (Yunus Emre)

  Ayrıca bkz.-> Tunç Kafiye ve Örnekler

  4) Cinaslı Kafiye

  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.


  Örnek-1

  Niçin kondun a bülbül
  Kapımdaki asmaya
  Ben yarimden vazgeçmem
  Götürseler asmaya

  Örnek-2

  Bilmem ki yaz mı gelmiş
  Niçin açmış gül erken
  Aklımı kayıp ettim
  Nazlı yarim gülerken

  Örnek-3

  Kendin çöz kendin tara Bağ bana
  Değmesin el başına Bahçe sana bağ bana
  Ben yarime kavuştum Değme zincir kâr etmez
  Darısı el başına Zülfün teli bağ bana

  KAFİYE ŞEMASI

  Mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. Kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.

  1. Düz Kafiye: "a a a b" "bbbc" "cc" "a a b b" olmalı.


  İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
  Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
  Sessizdiler, Fakat Ramazan maneviyyeti
  Bir tatlı intizara çevirmiş sukuneti

  2. Çapraz Kafiye: "a b a b" "cdcd" olmalı.


  Hayran olarak bakarsınız da
  Hülyanızı fetheder bu hali
  Beş yüz sene sonra karşınızda
  İstanbul fethinin hayali

  3.Sarma Kafiye: "a b b a" "cddc" olmalı.


  İhtiyar, elini bağrına soktu,
  Dedi ki: "İstanbul muhasarası
  Başlarken aldığım gaza yarası
  İçinden çektiğim bu oktu
+ Yorum Gönder


ihtiyar elini bagrina soktu ve kafiye çeşidi