+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda nefes nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  nefes nedir özellikleri nelerdir
  nefes nedir nefesin özellikleri ile ilgili ne varsa paylaşabilir misiniz? Nefes aladan insanlar yaşayabilir mi bana nefes konusunda bilgi gerekmektedir bana nefes konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  nefes nedir hakkında bilgi

  Nefes, dini temellere bağlı âşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bektaşi aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan nefesler biçim olarak koşmaya benzer. Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7, 8, 11'li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır. Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir. Fazla da olabilir.
  nefes nedir.jpg
  Nefes Nazım Biçimi Özellikleri

  1. Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir.


  2. Genellikle, nefeslerde tasavvuftaki Vahdet-i Vücud felsefesi anlatılır.


  3. Bunun yanında Hz. Muhammed (A.S.M) ve Hz. Ali (R.A) için övgüler de söylenir.


  4. Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ila 8 arasında değişir.


  5. Hece ölçüsüyle yazılırlar. Ama aruz ölçüsüyle yazılan nefesler de vardır.


  6. Nefeslerde, kalenderâne ve alaycı bir üslup dikkati çeker.


  7. Duygu ve düşünceleri nükteli bir şekilde ve zarafet ölçüleri içinde söylemek nefesin en belirgin özelliğidir.  Eşrefoğlu al haberi
  Bahçe biziz bağ bizdedir
  Biz de mevlanın kuluyuz
  Yetmiş iki dil bizdedir

  Erlik midir eri yormak
  Irak yoldan haber sormak
  Cennetteki ol dört ırmak
  Coşkun akan sel bizdedir

  Adem vardır cismi semiz
  Abdes alır olmaz temiz
  Halkı dahleylemek nemiz
  Bilcümle vebal bizdedir

  Biz erenler gerçeğiyiz
  Has bahçenin çiçeğiyiz
  Hacı bektaş köçeğiyiz
  Edep erkan yol bizdedir

  Kuldur Hasan Dede'm kuldur
  Manayı söyleyen dildir
  Elif hakka doğru yoldur
  Cim ararsan dal bizdedir (Tamaşvarlı Âşık Hasan,17.yy.)


  Örnek-2

  Biz Urum Abdallarıyız
  Maksadımız yârdır bizim
  Geçtik ziynet kabâsından
  Gencinemiz erdir bizim

  Dâim kılarız biz zârı
  Harceyleriz elden var,
  Dost yoluna verdik seri
  Mürkirimiz hârdır bizim

  Aşk bülbülüyüz öteriz
  Râh-i Hakka yüz tutarız
  Mânâ gevherin satarız
  Mürşidimiz vardır bizim

  İstivâyı gözler gözüm
  Seb’almesanidir yüzüm
  Ene’l Hakk’ı söyler sözüm
  Mi’râcımız dârdır bizim

  Haber aldık mahkemâttan
  Geçmeyiz zâttan sıfattan
  Balım nihan söyler Haktan
  İrşâdımız sırdır bizim (Balım Sultan
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İnsanların hatta canlıların neredeyse tamamı soluk alarak yaşarlar. Bir canlının yaşayabilmesi için soluk alması gerekmektedir. Nefes aynı zamanda tasavvuf ilminde yazı konusunda kullanılmaktadır. Nefes dini temellere dayanan yazılara denmektedir.
+ Yorum Gönder