+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda zekayı etkileyen faktörler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  zekayı etkileyen faktörler nelerdir
  zekayı etkileyen faktörler ile ilgili bana bilgi veril seniz mutlu olurum? Zekayı geliştirmenin yolları var mıdır? Zekayı geliştirmek için neler yapılmalıdır. Zekayı geliştirmek için önerileriniz var mı acaba ? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  zekayı etkileyen faktörler nelerdir


  • Genetik (Biyolojik): Zeka yeteneği genellikle benimsenen görüşe göre ana ve babadan gelen çok değişik etkenlerin rastlantısal birleşiminden oluşur. Ana babanın döl gözelerinde gen adı verilen ve kalıtımı belirleyen özellikler rastlantısal yolla çocuğa geçer. Ancak zeka üzerinde anne ve babadan aldığı genlerin önemi olduğu gibi çevrenin de çok önemli bir etkisi var.
  ekayı etkileyen faktörler nelerdir.jpg
  • Çevre: İnsan döllenmeden başlayarak ölüme kadar bir çevre içinde yaşar. Çocuğun döl yatağında uygun beslenmesi , oksijen alımının yolunda gitmesi gerekir. Örneğin güç bir doğum sırasında çocuğun soluğu uzun süre kesilirse beyin gözleri ölür ve sonuçta zekası etkilenir. Doğumdan sonra insanın içinde yaşadığı dış çevresi zekayı etkileyen en önemli faktördür. Çevre çocuğunuzun toplumsal gelişimi yani başkalarıyla olan ilişkileri, tutum ve davranışları üzerinde oldukça etkilidir. Çocuğunuzun yaşadığı yer, içinde bulunduğu her varlık , karıştırdığı bir kitap, dinlediği müzik , izlediği film, beslenme şekli , ısı, ışık gibi ihtiyaçları onun fiziksel ve sosyal çevresini oluşturur. Çocuğunuza uygun fiziksel ve sosyal çevre ortamı sağlamak, çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocuğun gelişiminin çok hızlı olduğu ve kişilik özelliklerinin oluştuğu okul öncesi dönemde aile ortamı çocuğun hem sosyalleşmesi, hem de eğitimi açısından çok önemlidir. İlk yaşlarda uygun beslenme, ana babanın uyarması, ilgisi zekayı geliştirir. İlgi ve uyarılmanın yetersiz olduğu bir evde zeka kolay gelişemez . Bu bakımdan ilk yıllarda eksik uyarılma ve ilgi yokluğu sonraki çabalarla giderilemez. Zeka gelişmesi yavaşlar. Okul çağına geldiğinde öğrenime hazır hale gelmeyebilir. Çevresel tüm etkenler çocuğun zihinsel gelişimini geliştirir ya da köreltir. Çocuğunuzun doğumdan okul çağına kadar olan zaman içerisinde kaliteli uyarıcılar tarafından uyarılması onun zihinsel gelişimini oldukça olumlu yönde etkiler.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Zekanın bir kısmı genetik olsa da zekayı geliştirmek tabi ki mümkündür. Çocuğun yeteri kadar beslenmesi ve sürekli uyarıcı ortam sağlanması çocuğun gelişimini olumlu etkileyecektir. Zekayı geliştirmek için emzirmeye de gerekli önem verilmelidir. Ayrıca çocuk ile ilgilenmek ve kaliteli vakit geçirmekte çocuğun zekasını geliştirmektedir. Zeka genellikle anneden geçmektedir.
+ Yorum Gönder


zekayı etkileyen faktörler nelerdir,  zekayı belirleyen faktörler,  zekayi belirleyen