+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız
  Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız maddeler halinde yazan bir yazı varsa paylaşabilir misiniz? Hava kirliliğine neden olan etmenler nelerdir hava kirliliğini önlemek için neler yapılmalı bana hava kirliliği konusunda çok acil bilgi gerekiyor bana hava kirliliğinin sebepleri ve engelleme yolları konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız

  Hava kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız.jpg
  •Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı,
  •Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
  •Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
  •Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,
  •Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,
  •Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
  •Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
  •Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
  •Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
  •Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,
  •Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
  •Hava kirliliğinin önlenmesi için öncelikle fosil yakıt kullanmının yerine enerji kaynağı olarak, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji kaynaklarına önem verilmelidir.
  •Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılmaı planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.
  •Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.
  •İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştılmalıdır.
  •Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.
  •Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.
  •Her zaman için duyarlı insanlar çeşitli afişlerle diğer duyarlı insanlara bu soruna ve bunun gibi birçok soruna çözüm bulmaları için, teşvikçi ve yardımcı olmalıdırlar.

  Bütün bu etkenlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Hava kirliliğini önlemek için fosil yakıtlar yerine jeotermal enerjiye gerekli önem verilmeli güneş enerjisi kullanılmalıdır. Ayrıca ağaçların kesilmemelerine dikkat edilmelidir. Çünkü ağaçlar zehirli gazları temizleyip oksijen salınımı sağlayacakları için hava kirliliğini azda olsa engellemiş olacaklardır. Kalorifer yerine doğal kullanılmalı fabrikalarda filtre kullanmaya dikkat edilmelidir.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Hava kirliliğinin en büyük nedeni fabrikalardır. Fabrikalarda hava kirliliğini önlemek için katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanılmalı bacalara filtre takılmalıdır. Hava kirliliğinin önüne geçmek içinde kullanılan yakıtların kalitesine dikkat edilmeli insanlar şahsi araçlar yerine toplu taşıma araçlarına yönelmelidirler.

+ Yorum Gönder