+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Kurtuluş savaşı ve pontus Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Kurtuluş savaşı ve pontus

  Kurtuluş savaşı ve pontus hakkında bilgi


  Kurtuluş savaşı ve pontus.jpg

  ÖZET
  Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasını takiben Anadolu’da başlayan işgaller ve bunlara tepki olarak ortaya çıkan iç gelişmelerin yanı sıra Ocak 1919’da Paris’te toplanan barış konferansında Osmanlı Devletinin geleceği ile ilgili önemli kararlar alınıyordu. Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasından pay almak isteyen yeni ortaklar ortaya çıkmış ve bunlar İtilaf Devletleri’nden aldıkları güçle taleplerini açıkça dile getirmişlerdi. Ne var ki, hiç hesapta olmayan yeni ortakların ortaya çıkması Büyük Devletler arasında çıkar çatışmalarına neden olurken diğer yandan yeni ortakların talep ettikleri topraklardan bazıları da birbirleriyle çakışıyordu. Örneğin, Ermeniler Kilikya, Maraş ve Doğu’daki altı ilin yanı sıra Trabzon’u talep ederlerken, www.alasayvan.net Rumlar da Karadeniz sahilinde bağımsız bir Pontus Cumhuriyeti’nin kurulmasını istiyorlardı. Dolayısıyla kurulması düşünülen Pontus Devleti ile Büyük Ermenistan’ın sınırları Trabzon’da çakışıyordu. Buna karşın Paris Barış Görüşmeleri sırasında Bogos Nubar Paşa “Yunanlılarla iyi ilişkiler sürdürdüklerini” açıklarken, Venizelos da “Ermenilerle dayanışma içinde olduklarını” söylemekten çekinmiyordu.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Tarihte Pontus Devleti diye adı geçen devlet, bugünkü Samsun, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerimizin bulunduğu yerlerde bulunuyordu Rumlar Anadolu'dan çıkarılarak, Pontus Devleti kurma çalışmalarına devam etmeleri önlendi. Kutsal Anadolu Rum Cemiyeti adında bir cemiyet de bu cemiyete destek olmuştur.
+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı,  kurtuluş savaşı fotoğrafları,  kurtuluş savaşı ile ilgili fotoğraflar,  kurtuluş savaşı resimleri,  kurtuluş savaşı ile ilgili resimler,  kurtuluş savaşı ile ilgili görseller