+ Yorum Gönder
Bahçe ve Bitki ve Bahçe ve Sebzeler Forumunda Çimlerde gübreleme ve sulama |Bahçe Bakımı ve Bitki Dünyası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Çimlerde gübreleme ve sulama |Bahçe Bakımı ve Bitki Dünyası
  Çimlerde Gübreleme, Sulama ve Bahçe Bakımı, Bitkiler Hakkında Bilgi
  Gübrelemede gerekli olan maddeler nelerdir?

  Gübrelemede gerekli olan 4 element ve fonksiyonları şunlardır;

  Azot (N) Hücre ve bitki gelişiminde gereklidir.
  Fosfor (P) Kök gelişimi için gereklidir
  Potasyum (K) Sıcaklık değişimlerine, kuruluğa ve hastalıklara karşı direnci arttırır
  Magnezyum (X) Renk oluşumuna katkıda bulunur

  Gübreleme konusunda nelere dikkat edilmelidir?

  : Aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmesi, gübrelemeden beklenen sonucu almanızda çok önemlidir.

  Yeşil alanların bakımında en önemli madde azottur. Organik gübrelerin uygulama miktarı 1m²/0.2 kg oranını geçmemelidir. Bu miktar çimin zayıflığına ve toprak Ph'ına göre değişebilir (ideal Ph 6-7 arası).

  En uygun gübreleme zamanları; erken sonbahar (eylül), erken kış (kasım başı), erken bahar (mart-nisan) ve geç bahar (mayıs)'dır.

  Gübreleme toprak ısısının en düşük olduğu, sabah veya akşam üstü yapılmalıdır.

  Gübre uygulaması ıslak çime yapılmamalıdır.

  Gübre uygulamasından sonra çimin yanmasını önlemek amacıyla, gübrenin toprağa geçmesi için bol sulamak gereklidir.

  Gübreleme, havalandırma işleminden hemen sonra yapılırsa, besin maddelerinin kök tarafından daha etkili şekilde alınması sağlanır.

  Sulama konusunda uyulması gereken konular nelerdir?

  Sulama, çim alanların bakımında hayati önem taşıyan konulardan biridir.

  Yeşil alanların sulanmasında kullanılacak suyun iyi kalitede olması ve fazla tuz içermemesi gerekir.

  Sulama bütün alana homojen olarak uygulanmalıdır.

  Sulama mutlaka yağmurlama yoluyla yapılmalıdır.

  Kumlu topraklar, sık ve az miktarda sulama ister.

  Killi ve ağı topraklar, seyrek ve daha çok miktarda su ister.

  Uzun köklü çim her zaman daha az su ister.

  Sulamada en önemli nokta, suyun toprak tarafından en az 10-12 cm derinliğe kadar emilebilmesidir.

  Yeni oluşturulacak çim sahalarda, toprağın 15-20 gün (çim yapılanana kadar) nemli tutulması gerekir.

  çim alanlar buharlaşmanın en az olduğu zamanlarda, özellikle gece veya sabah (güneşin olmadığı saatlerde) sulanmalıdır.

  Sulama tablosu

  çim alanların su ihtiyacı basit bir yöntemle tayin edilebilir;

  1) Beş veya daha fazla silindirik kapları çim alanın muhtelif yerlerine yerleştirin

  2) Sulama sistemini 15 dakika süreyle çalıştırın 3) Yerleştirilen kaplardaki su yüksekliklerini bir cetvel yardımıyla ölçün ve ortalama su yükseklik değerini tespit edin.

  4) Bulduğunuz değere göre çiminizi her üç günde bir 10-60 dakika sulamanız gerektiğini bulun. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  ÇİM EKİMİ;
  Ekimde en önemli konulardan birisi toprak hazırlığıdır. Toprak çok kuru ise ekimden sonra suyu emmesi zor olacağından, 1-2 gün önce bol bol sulanmalıdır. Öncelikle kaba tesviyeden sonra tırmıklama ile ince tesviye yapılır. Sahada küçük çukurluklar ve tepecikler kalmaması gerekir. Toprağın üzerinden 40-50 kg bir silindir geçirilir veya tabana 30×30 cm’lik ortadan saplı tahta tokmakla vurularak toprak iyice bastırılır.
  Toprak bastırıldıktan sonra ayak basıldığı zaman ayak izi kalmaması gerekir. Toprak hazırlığı bittikten sonra 1 metrekare alana 30 – 40 gram arasında tohum gelecek şekilde ekim yapılır. İri tohumlu türlerin olduğu karışımlarda bu miktar 50 gr a çıkarılmalıdır. İlkbaharda yapılacak ekimlerde verimin düşük olacağı hesaplanarak 5 te bir kadar fazla miktar tohum ekilmelidir. Rüzgarsız ve sakin bir havada sabah veya akşamüzeri yapılacak ekim işleminden sonra silindir veya tahta tokmakla tohumlar toprağa iyice yapıştırılmalıdır. İhtiyaca göre 2 mm kapak katman uygulanabilir. Kapak malzemesi olarak çürütülmüş yaprak ve toprak karışımı veya çok iyi yanmış, elenmiş çiftlik gübresi ile toprak karışımı kullanılabilir.


  Tohumların bastırılması ve uygulanmışsa kapak işlerinden sonra sulamaya geçilir. Sulama çok önemlidir. Toprağı yerinden oynatmayacak basınçta, ince süzgeçli başlıklarla sulama yapılmalıdır. Çimler yerinden oynarsa yer yer sahada boşluklar oluşur. Alanın çimlenmesi ve gelişebilmesi için su çok önemlidir bu yüzden alanın tamamının iyice sulanmasına dikkat edilmelidir. Sulama çim yeşerinceye kadar her gün toprak 5 cm ye kadar ıslatılacak şekilde yapılmalıdır.
  Tohumlar, seçilen çeşidin türüne ve mevsimine bağlı olarak 7-21 gün arasında çimlenirler.
  ÇİM ALANLARININ BAKIMI:
  Bitkiler yetiştikten sonra boyları 6 cm yi geçtikleri zaman ilk biçim yapılır. Bitkiler 6-8 cm’ye geldikleri zaman hemen 2-3 cm yükseklikten biçilmeleri gerekir. İlk iki biçme keskin bir çim makası veya keskin tırpanla yapılmalıdır. Artıklar metal tarak ile toplanmalı ve sahadan uzaklaştırılmalıdır. Bundan sonra yapılacak biçme işlemlerinde merdane kullanılması kardeşlenmeyi teşvik eder ve çimleri sıklaştırır. Her biçimden sonra mutlaka sulama ve gerekiyorsa gübreleme yapılmalıdır. Gübreleme işlemi normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında tekrarlanmalıdır. Kış aylarında bitkilenmenin azaldığı dönemlerde gübreleme yapılmamalıdır. Her gübrelemeden sonra bol su ile bitkilerin yanması engellenmelidir. Özellikle sulamanın gecikmesi sararıp kurumaya yol açabilir. Yabancı ot mücadelesi çim alanlarda en zor işlemdir. Bunun için alanın tesisi aşamasında çiftlik gübresi yerine torf, organik gübre ve çürük yaprak kullanılmalıdır. Çiftlik gübresi kullanılması gerekiyorsa yanmış toz hale getirilmiş eski gübre tercih edilmelidir. Sonbaharda yapılan ekimlerde daha az yabancı bitki oluşacağından ekim sonbaharda yapılmaya çalışılmalıdır. Yabancı otlara karşı selektif yabancı ot ilaçlan kullanılabilir. Isınmış su veya hastalıklar alanda boşluklar oluşturabilir. Çimlerde en çok Phytium sp. ( Çökerten ) Rhızoctoma sp. ( Kökboğaz, hastalığı ) ve Fusarium sp ( Solgunluk ) hastalıkları görülür.
  Aşırı sulama bitkilerin hızlı fakat zayıf gelişmelerine sebep olur bu yüzden aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Çim alanlarında su göllenmeleri bitkiler boğar öldürür.
  DİKKAT! Çim alanlar tesis edildikten sonra bakım işlemleri düzenli yapılmazsa kısa zamanda bozulur ve özelliklerini kaybederler.
  ÇİM ALANLARIN SULANMASI:
  Çim bitkilerinin çoğu saçak köklüdür ve kökleri 15-20 cm derinliklere kadar inmektedir. Yağışsız geçen yaz aylarında mutlaka sulama isterler. Ortalama üç günde 8 kg/m2 yağış gerekir. Sulama işleri yaz boyunca devam etmelidir. Her sulamada köklerinin dağıldığı 15 cm’lik toprak tabakasının ıslanması sağlanmalıdır.
+ Yorum Gönder


çimlerde gübreleme,  çimde gübreleme,  çimlerin gübrelenmesi