+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitkilerin Birbirine Benzer Yönleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bitkilerin Birbirine Benzer Yönleri

  Bitkilerin birbirine benzer yönleri ilgili bilgi


  Her canlı gibi bitkilerin hepsi ürer, büyür, yaşar ve ölürler.
  —Tüm bitkiler fotosentez ve solunum yaparlar.
  —Tüm bitkiler toprakta yaşam bulurlar ve hareket etmezler( Kökleri ile toprağa bağlı ve durağandır.)
  —Büyüyüp, gelişebilmek için toprak, su, güneş ışığı ve sıcaklığa ihtiyaç duyarlar.  Bitkilerin birbirinden ayılan yönleri:
  —Bitkilerin bazıları ağaçsı gövdeye, bazıları ise otsu gövdeye sahiptir.
  —Bitkilerin bazıları çok yıllık ve uzun ömürlü, bazıları ise tek yıllıktır. Mevsim sonunda hayat faaliyetleri sona erer.
  — Büyüklükleri birbirinden farklıdır. Orman ağaçları, çalı, savan, çayır, bozkır gibi gittikçe küçülmektedir.
  —

  Yaprak yapıları birbirinden farklıdır. Bazıları geniş yapraklı, bazıları iğne yapraklı olmak üzere, bazılarında ise yaprak yoktur. ( Kaktüslerde olduğu gibi)
  — Bazıları yıl boyu yeşil kalır, bazıları yaprak dökerler.
  — Bitkilerin yetişme şartları ve istek ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Buna bağlı olarak
  A- Bazılarının güneş ışığı isteği fazla olmaktadır ( Güneş bitkileri – Kızılçam, maki bitkileri, sarıçam vb), Bazılarının ise direkt güneş ışığı isteği az olup gölge ortamları severler.( Gölge bitkileri- ladin, orman altı bitkilerinden fındık, porsuk, şimşir vb)  B- Bazı bitkiler sıcaklığı sever ve soğuğa dayanamaz, bazıları ise soğuğa dayanıklı ve bu ortamları severler. Yüksek enlemlerde bitkilerin büyümeye başlaması için sıcaklığın -2 ºC civarında olması yeterli iken, tropikal bölgede en az 10 ºC olması gereklidir. Bu yüzden tropikal bölgelerin sıcak isteği fazla olan bitkiler soğuk alanlarda yetişememektedir.

  C- Bitkilerin su ve nem istekleri de birbirinden farklıdır. Bazı bitkiler su isteği az ve kuraklığa dayanıklıdırlar.( Kseremorf bitki- makiler, çöl bitkileri ) Bazı bitkiler ise suyu çok seven ve sulu ortamlarda yaşayabilen bitkilerdir. ( Higromorf bitkiler- Karadeniz ormanlarının alt kuşağındaki bitkilerin çoğu- gürgen, çınar, hayıt, dişbudak, kayın vb)

  D- Bitkilerin toprak istekleri de birbirinden farklıdır. Örnek olarak taban suyu yüksek ve devamlı su altında kalan alanlarda asitik özellik taşıyan topraklarda sazlıklar, Tuzlu topraklarda ise holofil bitkiler, Kumlu ve su tutmayan kumlu topraklarda ise fıstık çamlarının yetişmesi gibi.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Bitkilerin çoğu birbirlerine benzer özelliklere sahiptirler. Bitkilerin neredeyse tamamı gövde yaprak ve kökten oluşmaktadır. Bazıları çiçek açma yada meyve verme özelliğine sahipken bazıları çiçek yada meyve vermemektedir. Amam bütün bitkiler oksijen üretimi yapar.
+ Yorum Gönder