+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk hakkında kısa yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk hakkında kısa yazılar
  kısaca atatürk hakkında kısa yazılar 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk hakkında yazı örneği

  Yurdumuzun düşmanlardan kurtaran, cumhuriyeti kuran ulu önder Atatürk’ü her yıl 10 Kasım’da saygıyla anarız Atatürk’ü anma ve tanıma etkinlikleri hafta boyunca sürer Basın ve yayın organları onun kişiliğini, Türk milleti için yaptıklarını
  Türk milletine yaptığı hizmetlerle anlatır Bu hafta Süresince Bayraklar yarıya indirilmekte, Anıtkabir ziyaretleri gerçekleştirilmekte, Atatürk anıtlarının bulunduğu noktalara çelenkier konulmakta, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmakta ayrıca günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapılmaktadır Şimdi de kısaca Atatürk’ün yaşam hikâyesini anımsayalım:

  Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır Önce mahalle mektebine daha sonra çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi İlkokuluna, askeri liseyi ve askeri ortaokula, askeri liseye ve İstanbul Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu Osmanlı Ordusu’na katıldıBalkan Savaşı’na gönderildi, oradan Çanakkale Anafartalar Grup Komutanlığına getirildi

  Osmanlı Devleti, Mondros Antlaşması’yla işgal edilince yurdu düşmanlardan kurtarmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıAmasya, Sivas, Erzurum kongrelerinden sonra halk ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nı başlattı23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı”Egemenlik ulusundur”ilkesiyle padişaha ve dünyaya Türk milletinin bağımsızlık fikrini duyurdu

  1İnönü,2İnönü, Sakarya ve Dumlupınar savaşlarından sonra düşman yurttan kovdu29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurdu, ilk cumhurbaşkanı seçildi Türk milelinin çağdaşlaşması için peş peşe inkılâplar yaptı

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve çağdaş Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat: 0905’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda aramızdan ayrıldı Naşı geçici olarak Ankara’da Etnografya Müzesine kondu, daha sonra 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e nakledildi Ancak, bizlere bıraktığı ilkeler ve yaptığı devrimler ile manevi olarak Türk milletinin kalbinde sonsuza değin yaşayacaktır

  Sonuç Olarak: Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin asıl amacı Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatabilmektir Bu nedenle bu hafta kapsamında Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin anlatıldığı paneller düzenlenmekte ve konuyla ilişikli resim ve fotoğraf sergileri açılmaktadır

  Atatürk, çalışkanlığı, zekası ve fedakarlıklarıyla milletimize önder olmuştur Her Türk vatandaşı onu çok iyi tanımalı, ilkelerini benimsemeli, kurduğu cumhuriyeti korumalı ve yaşatmalıdır Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri bütün dünya milletleri tarafından takdir edilmektedir Biz Türk milleti olarak onu unutmayacak, devrimlerine ve ilkelerine bağlı kalacağız Atatürk’ün eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni bağımsız olarak sonsuza dek yaşatacağız

+ Yorum Gönder