+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Versailles (Versay) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Versailles (Versay) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919)
  Versailles (Versay) Barış Antlaşması bilgileri


  İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır.


  Bu antlaşmaya göre;


  1- Almanya Alsas-Loren’i Fransa’ya bıraktı.
  2- Topraklarının bir kısmını Belçika, Polonya, Çekoslovakya ve Litvanya’ya vermek zorunda kaldı.
  3- Bütün deniz aşırı topraklarını kaybetti.
  4- Avusturya ile siyasi ittifak kurması yasaklandı.
  5- Almanya’da mecburi askerlik kaldırıldı. Ordu 100.000 kişi ile sınırlandırıldı.
  6- Ordu ve donanması dağıtıldı.


  Versay Antlaşması’nın ağır şartları Almanya’da Nasyonalizm’in gelişmesine ve İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Versay Antlaşması Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin Fransa’yı Fransa-Prusya Savaşı'nda yendikten sonra 26 Şubat 1871 tarihinde Fransa'daki Versay Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde imzalanan antlaşma. Antlaşmanın özgün adında "Versay" (Fransızca: Versailles) sözcüğü geçmemesine rağmen, antlaşma genellikle, imzalandığı sarayın adıyla anılır.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Versay Antlaşması Almanyayı ekonomik yönden büyük etkiledi. Alman toplumundaki halk savaş suçlusu sayıldı.
+ Yorum Gönder