+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Milli Mücadele Örgütlenme Dönemi
  Milli Mücadele Dönemi (1919 - 1923)
  Mütareke Türkiye'si, aklın alamayacağı derecede karışık bir Türkiye'dir. Bölgesel direnme hareketlerine öncülük eden Müdafaa-i Hukuk, Muhafaza-i Hukuk, Redd-i İlhak gibi cemiyetlerin yanı sıra özellikle İstanbul'da güya kurtuluş çareleri arayan yüzlerce cemiyet kurulmuştu. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Türk-Fransız Muhipleri Cemiyeti, Cemiyet-i Akvam, Müzaheret Cemiyeti bunlann başlıcalarıdır. Kurtuluş çareleri değişikti. Bir kısmı İngilizlerin, bir kısmı Fransızların himayesini istiyordu, bir kısmı Amerikan mandasını öneriyordu. Bir kısım kimseler de Mondros Mütarekesi gereğince padişah ve halife için hükümranlık hakkı tanınan küçük bir bölgede Osmanlı Devleti'ni sembolik olarak devam ettirme düşüncesinde idiler. Memleketin içinde bulunduğu karışıklıktan istifade çareleri arayan bazı cemiyetler de vatan toprakları üzerinde milli birliği parçalayıcı faaliyetlere girişmişlerdi.

  Padişah ve hükümetini saran bu umutsuzluğa rağmen, milletimiz, haksız işgal ve istilalara karşı nefsini müdafaa yolunda her çabayı gösteriyor; memleketin çeşitli yörelerinde düşmanla mahalli kuvvetler arasında çarpışmalar oluyordu. Diğer taraftan mütecaviz dügmana karşı koymak ve kurtuluş çareleri aramak üzere Anadolu'da yer yer milli teşkilatlar oluşturuluyordu. Ancak bütün bu kuruluşlar, ayrı ayrı çalışmaları sebebiyle istenilen ölçüde etkili olamıyorlar, bütün memleketi kapsayan bir hareket ve birlik gösteremiyorlardı.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Milli mücadele dönemi 1919 ile 1923 yılları arasında gerçekleşmiştir. milli mücadele döneminde amaç artık özgür olmak ve kimsenin boyundurluğu altına girmemektir. bunun için halk ve ordu birlikte mücadele etmiştir. bu yüzden bu milli bir mücadeledir.
+ Yorum Gönder


milli mücadele örgütlenme dönemi,  milli mücadelenin örgütlenme dönemi,  milli mücadelede örgütlenme dönemi,  milli mücadelenin örgütlenmesi,  milli mucadelede orgutlenme calismalari