+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Temyiz Dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Temyiz Dilekçe örneği
  Temyiz Dilekçe örneği

  Temyiz Dilekçe


  Dosya Esas No: …/…
  Karar No: …/…
  DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak Üzere
  SİVAS İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  TEMYİZ EDEN
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adı ve Soyadı
  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Sayın N. Ç., 26.12.2005 tarihinde emeklilik için dilekçe vermiş ve emekliye ayrılmıştır. 27.12.2005 tarihinde ise A. Sulama Birliği seçimine katılmış ve başkan seçilmiştir. Daha sonra 28.12.2007 tarihinde A. Sulama Birliğinde göreve başlamıştır. Dolayısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87. maddesine aykırı olarak hem valilikten hem de A. Sulama Birliğinden maaş alması söz konusu değildir. Ayrıca bir dilekçe ancak verildiği ve ilgili olduğu makam tarafından cevaplanır. A. Sulama Birliğine bir müracaat olmadıkça bilgimiz dışında olan bir konuya cevap vermemiz mümkün değildir.
  2- 5355 Sayılı Birlikler Kanununun 7 ve 8. maddelerinde, birlik organlarında görev yapacak kişilerde aranan özellikler belirtilmiştir. Dolayısıyla N. Ç., bu özellikleri taşımaktadır. Davacının iddiası çekememezlikten kaynaklanmaktadır. Birlik Tüzüğünün 10. maddesinde meclis üyeliğine seçimlerinde oy kullanacakların ve aday olacakların Belediye Meclis üyeliğine seçilme şartlarına haiz olması gerektiğini, 11. maddesinde seçim lisesi hazırlanması esasları, 12. maddesinde meclis üyeliği adaylarının başvurusu ve oy pusulasının hazırlanmasına ilişkin kuralların ne şekilde yapılacağı, 18. maddesinde en yaşlı başkanın başkanlığında seçim yapılacağı hususları düzenlemiş olup, bu hususların tamamı yerine getirilmiştir. Dolayısıyla yapılan seçimde bir usulsüzlük ve noksanlık bulunmamaktadır.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen belirlenecek nedenlerle, Sivas İdare Mahkemesinin 09.07.2007 tarih E. 2006/478, K. 2007/1081 sayılı kararın aleyhimize olan kısmının bozulmasına karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. …/…/…
  Davalı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Temyiz Dilekçe örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


temyiz dilekçesi örneği,  danıştay temyiz dilekçesi örneği,  danıştay temyiz dilekçe örneği,  temyiz dilekçe örneği,  temyiz dilekçesi,  danıştaya temyiz dilekçesi örneği